Akte van Belgische nationaliteit

Akte aanvragen


Voorwaarden

De akte vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft

 • de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld

 • in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit: de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van Belgische nationaliteit aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van Belgische nationaliteit wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • jezelf

 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende

 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)

 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)

 • jouw erfgenamen

 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.


Hoe aanvragen? 

Je kan een afschrift of een uittreksel van de akte van nationaliteit aanvragen in jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.


Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

 • jouw eigen identiteitskaart.