Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

De akte vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
  • het nieuwe geslacht van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Hoe aanvragen? 

Je kan een afschrift of een uittreksel van deze akte aanvragen in elke Belgische gemeente.

Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.

Digitaal loket