Adoptie

Adoptie is een juridische procedure waarbij een persoon, een andere persoon aanneemt als zijn/haar kind. De tussenkomst van de cel Burgerzaken beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Wie een kind wil adopteren, kan terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) van Kind en Gezin, dat je door de adoptieprocedures loodst.