Aalter Proper

Het project Aalter Proper ging op 18 januari 2006 van start als antwoord op een veel voorkomende bron van ergernis: zwerfvuil.

Het eigenlijke doel van het project is om op automatische wijze (geen melding nodig) de vele kleine noodzakelijke herstellingen op het openbaar domein te realiseren en dit domein een mooi uitzicht te geven. De toenmalige veegploeg van drie personeelsleden werd versterkt tot 6 personen. Het team kreeg naast de reeds gebruikte veegwagen de beschikking over twee bestelwagens, een rotoreg, 2 gasbranders en een kleine veegmachine voor het rein houden van het openbaar domein. Jaarlijks werd verder geïnvesteerd in materiaal. In 2007 werden alle openbare vuilbakjes geëvalueerd en zo nodig aangepast. In 2008 werd onder impuls van Aalter Proper het opruimen van het afval afkomstig van de (wekelijkse) marktkramers niet meer meegenomen, maar door de kramers zelf beperkt en afgevoerd. In 2009 werd de werking verder geoptimaliseerd: drie (in plaats van twee) teams van telkens twee personen werden samengesteld. De kleine veegmachine kreeg een vaste bestuurder die geen andere taken heeft, de bestaande veegvrachtwagen werd vervangen door een nieuwe, milieuvriendelijke veegvrachtwagen (de oude veegvrachtwagen wordt ter beschikking gehouden om piekperioden zoals bladval op te vangen).

In 2016 heeft Aalter een dankfeest gehouden voor de tiende verjaardag van de dienst Aalter Proper. Niet alleen de werkmannen van de eigen dienst werden uitgenodigd, maar ook de vuilnismannen die elke week in Aalter hun ronde doen. Zij ruimen niet alleen zwerfvuil op, maar doen ook alle herstellingen aan het openbaar domein. Na 10 jaar hard werk was het hoogtijd om de werkmannen eens in de bloemetjes te zetten.

Het gemeentebestuur voert heel wat kleinere werken uit die bijdragen tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Deze werken worden voornamelijk door eigen personeel en met eigen middelen uitgevoerd.

Onder andere volgende zaken worden dan aangepakt:

  • Het aanbrengen van schermen en plaatsen van houten doorgangen voor de jaarlijkse paddenoverzet.
  • Het halfjaarlijkse schoonmaakmoment in het kasteeldomein van Poeke, waarbij zowel groenarbeiders, schoonmaaksters enz. worden ingezet om het kasteel volledig onder handen te nemen.
  • Het aanplanten van struiken en hagen in het Beukenpark, de Middendreef, de Guido Gezellelaan…
  • Het inzaaien van grasbermen in het kader van de gemeentelijke actie “gratis inzaaien grasbermen”.
  • Het bemesten van rozen, gazon, buxus, het aanvoeren van compost in perken en plantsoenen.

Het gemeentebestuur zorgt elke zomer en herfst voor bebloeming van het openbaar domein met eenjarige planten. De aanplanting gebeurt op weloverwogen plaatsen waar ze een esthetische meerwaarde kunnen leveren en op druk bezochte plaatsen. Het seizoen en de locatie zijn bepalend voor de keuze van de soort. De kleur van het bloemenassortiment is volgens de gemeentelijke huisstijl, namelijk in de kleuren rood en wit.

In de winterperiode wordt gewerkt aan de gladheidsbestrijding in het kader van de veiligheid van de weggebruikers, de voetgangers en fietsers in het bijzonder.

In de zomerperiode zijn tal van festiviteiten en kermissen die ertoe bijdragen dat heel wat opkuiswerk nodig is. Het gemeentebestuur besteedt met Aalter Proper veel zorg aan de netheid van de straten. Een team van 10 medewerkers is dagelijks in de weer met het ruimen van zwerfvuil en het ledigen van de vuilnisbakken. In de periode van april tot september wordt in het centrum ook op zondag gewerkt om deze netheid te bewaren. Na grote festiviteiten staat de volgende morgen steeds een team klaar zodat vanaf 8.00 u alles er opnieuw proper bijligt.