Omgevingsvergunning


Deze omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning), de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Je doet je aanvraag bij 1 loket, het Omgevingsloket. Je kan er ook de voortgang van het dossier bekijken.
 
Vroeger Omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)

het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen 

verkavelingsvergunning

het verkavelen van gronden
milieuvergunning het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
natuurvergunning een vegetatiewijziging
handelsvestigingsvergunning (vroeger socio-economische vergunning) een kleinhandelsactiviteit

Een antwoord op al je vragen over omgevingsvergunningen vind je op www.ruimtelijkeordening.be (stedenbouw) en www.lne.be/omgevingsvergunning-en-vlarem (milieu). Je kan hiervoor ook steeds terecht bij de gemeentelijke administratie.

Helpdesk

De omgevingsvergunning is een Vlaams initiatief voor administratieve vereenvoudiging en geldt in alle steden en gemeenten.

Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be/contact als je vragen hebt over de toepassing of een probleem met het samenstellen van uw aanvraag in het digitale loket.