Omgevingsvergunning


Hulp nodig bij het indienen van een omgevingsvergunning? Je kan beroep doen op Woonwijzer Meetjesland (SOM vzw) voor omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor werken van geringe omvang (geen architect vereist). Deze ondersteuning is betalend.

Deze ondersteuning geldt enkel bij de opmaak van omgevingsvergunningen binnen een residentiële context. Wanneer dit niet van toepassing is, dan contacteert u beter een studiebureau of architect ter ondersteuning.

Deze omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning), de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Je doet je aanvraag bij 1 loket, het Omgevingsloket. Je kan er ook de voortgang van het dossier bekijken.
 
Vroeger Omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)

het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen 

verkavelingsvergunning

het verkavelen van gronden
milieuvergunning het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
natuurvergunning een vegetatiewijziging
handelsvestigingsvergunning (vroeger socio-economische vergunning) een kleinhandelsactiviteit

Uiteraard blijft het ook nog mogelijk om een dossier aangetekend op te sturen of tegen ontvangstbewijs af te geven in het gemeentehuis.

Een antwoord op al je vragen over omgevingsvergunningen vind je op www.ruimtelijkeordening.be (stedenbouw) en www.lne.be/omgevingsvergunning-en-vlarem (milieu). Je kan hiervoor ook steeds terecht bij de gemeentelijke administratie.

Helpdesk

De omgevingsvergunning is een Vlaams initiatief voor administratieve vereenvoudiging en geldt in alle steden en gemeenten.

Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be/contact als je vragen hebt over de toepassing of een probleem met het samenstellen van uw aanvraag in het digitale loket.