Financiële tegemoetkoming in de begrafeniskosten voor oud-strijders

Als nabestaande van een overleden oud-strijder of gelijkgestelde (zoals opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars) uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog kan je een financiële tegemoetkoming krijgen van jouw gemeente.


Voorwaarden

De overledene moet op het moment van overlijden in de gemeente wonen.


Hoe aanvragen? 

Als nabestaande dien je een aanvraag in bij de gemeente waar de overledene was ingeschreven.


Meebrengen 

Bewijs van erkenning als oud-strijder.