Burgerinitiatief

Voorstellen of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening kunnen aan het college voorgelegd worden. Om een voorstel of vraag in te dienen, moeten minstens 300 inwoners dit voorstel te steunen. De deelnemers moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Om dergelijke voorstellen of vragen voor te leggen, dien je onderstaand aanvraagformulier in te vullen en per aangetekende brief te versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Europalaan 22 in Aalter.