Bibliotheekcommissie

Stel je kandidaat voor de bibliotheekcommissie


Bevoegdheden

Tot het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek behoren alle aangelegenheden die de goede werking van de bibliotheek van Aalter en alle bedieningsposten, inclusief de uitleenpost in Ruiselede aanbelangen. 

Het beheersorgaan staat het gemeentebestuur bij in het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek en ziet toe op de concretisering van de doelstellingen zoals ze geformuleerd zijn in de gemeentelijke strategische meerjarenplanning.

De samenstelling van het beheersorgaan werd vastgelegd in het Organiek Reglement van de Beheersorganen, zoals het werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Aalter op 15 december 2014.

Samenstelling 

De bibliotheekcommissie bestaat uit 25 stemgerechtigde leden, waarvan ten minste 4 leden voorbehouden voor de gemeente Ruiselede en 5 leden ten minste afkomstig zijn uit de prefusiegemeente Knesselare. Zij zullen het gemeentebestuur adviseren bij belangrijke beslissingen omtrent de openbare bibliotheek en de bibliothecaris bijstaan bij het algemene beheer ervan.

Op 21 oktober 2019 werden volgende leden aangeduid voor de periode 2019-2024:

Dit is de huidige samenstelling van het beheersorgaan:

  • voor Ruiselede: Gerda Meulebrouck, Jean Verstraete, Cecilia Vanhecke, Vicky Genbrugge
  • voor Aalter: Frank Ongenaert, Adhémar Van Acker, Natascha Coene, Sonia Lagaert, Tom Blontrock, Daphne Willems, Liesbeth Vermeire, Martina Diessner, Goedele Hollebosch, Mia Van den Kerchove, Ronny Steyaert, Johan De Prest, Dominiek Vermeersch, Robert Carrette, Rika Deltour, Marcel De Baets, Klaartje De Spiegeleer, Anne Maenhaut, Dominique Geldhof, Patrick De Wulf.