Bibliotheekcommissie

De bibliotheekcommissie geeft advies over alle aangelegenheden die de werking van de bibliotheek van Aalter en alle bedieningsposten, inclusief de bibliotheek Ruiselede, aanbelangen en staat het gemeentebestuur bij in het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Ze ziet toe op de concretisering van de doelstellingen zoals ze geformuleerd zijn in de gemeentelijke strategische meerjarenplanning.

Samenstelling 

De bibliotheekcommissie bestaat uit 25 stemgerechtigde leden, waarvan ten minste 4 leden voorbehouden voor de gemeente Ruiselede en 5 leden ten minste afkomstig zijn uit de prefusiegemeente Knesselare.

Op 21 oktober 2019 werden volgende leden aangeduid voor de periode 2019-2024:

Gemeente Aalter

 • de heer Frank Ongenaert,
 • de heer Adhémar Van Acker,
 • mevrouw Natascha Coene,
 • mevrouw Sonia Lagaert,
 • de heer Tom Blontrock,
 • mevrouw Daphne Willems,
 • mevrouw Liesbeth Vermeire,
 • mevrouw Martina Diessner,
 • mevrouw Goedele Hollebosch,
 • mevrouw Mia Van den Kerchove,
 • de heer Ronny Steyaert,
 • de heer Johan De Prest,
 • de heer Dominiek Vermeersch,
 • de heer Robert Carrette,
 • mevrouw Rika Deltour,
 • de heer Marcel De Baets,
 • mevrouw Klaartje De Spiegeleer,
 • mevrouw Anne Maenhaut,
 • mevrouw Dominique Geldhof,
 • de heer Patrick De Wulf.

Gemeente Ruiselede

 • mevrouw Gerda Meulebrouck,
 • de heer Jean Verstraete,
 • mevrouw Vicky Genbrugge,
 • mevrouw Cecilia Vanhecke.