Bevolkingscijfers

Aalter kent al sinds 2007 een mooie bevolkingsaangroei. Ook in 2017 hebben we die groei verdergezet. Zo klokten we op 1 januari 2018 af op 20.543 Aalternaren!


Geboorten en overlijdens

In totaal noteerden we vorig jaar 179 geboorten, waarvan 87 meisjes en 92 jongetjes. Er overleden jammer genoeg ook 193 Aalternaren.


Verhuizingen

De bevolkingsaangroei is te danken aan de verhuizingen naar Aalter. De kernen van Aalter-centrum, Sint-Maria-Aalter en Lotenhulle breidden uit. In Bellem en Poeke is er een lichte achteruitgang van het bevolkingsaantal. Het aantal inwoners in Aalter-Brug blijft zo goed als ongewijzigd.


 

Bevolkingsevolutie 2001-2017

Dit zijn telkens de bevolkingscijfers op 1 januari.

Voor cijfers van vóór 1977 kan je terecht in de monografieën van de vier Aalters gemeenten (Aalter, Bellem, Lotenhulle en Poeke – zie ook Publicaties). In die boeken zijn alle cijfers, met bespreking, opgenomen vanaf de 17de eeuw tot en met 1976. In de delen over Bellem en Lotenhulle is in de Kroniek van Aalterse gebeurtenissen ook een bespreking van de recente bevolkingsevolutie opgenomen. In het laatste boek gaat die tot 2006. Deze vier boekdelen kan je raadplegen in de archiefleeszaal. Je kan ze ook lenen in de gemeentelijke bibliotheek.

Bevolkingscijfers Aalter 2001-2017

De grafiek geeft mooi aan dat groei vooral gepaard gaat met het aansnijden van nieuwe woonprojecten (Lotenhulle, Sint-Maria-Aalter en Aalter-centrum). Hij situeert zich vooral tussen 2007 en 2010 (jaarlijks meer dan 1%), om dan opnieuw af te nemen (vanaf 2011 tussen 0,1% en 0,8%). Aan het begin van deze eeuw was de groei trouwens nog iets trager (0,0 tot 0,3%).