Afwezigheid

Wat als ik de les niet kan bijwonen?

In de schoolagenda vind je een blanco afwezigheidsbericht. Een afwezigheidsberichtje geef je voor het begin van de eerstvolgende les af aan de leerkracht of in het secretariaat.

Bij afwezigheid in meerdere lessen vragen we de afwezigheid te staven met een officiële mededeling (doktersattest, attest werkgever voor volwassenen, examenplanning dagschool, …).

Je kan de Academie voor muziek, woord en dans ook telefonisch of via mail op de hoogte brengen van je afwezigheid.

Wat als mijn leerkracht er niet is?

Als een leerkracht ziek is, wordt er vanuit de school verwacht dat de leerkracht zich tijdig afwezig meldt. De leerlingen die op deze dag les krijgen, krijgen een afwezigheidsbericht via sms op de door de administratie gekende gsm-nummers. Leerlingen die op een latere dag les krijgen, ontvangen per mail een afwezigheidsmelding. Over eventuele lesverplaatsingen communiceren de leerkrachten, na overleg met de directeur, rechtstreeks met de leerlingen.