1930: Mijnlamp

In de vroege dagen van de mijnbouw gebruikten mijnwerkers eenvoudige lichtbronnen zoals kaarsen, fakkels of olielampen om de duisternis in mijnen te verdrijven. Deze methoden waren echter gevaarlijk vanwege het risico op brand en explosies in omgevingen met potentieel ontvlambare gassen zoals methaangas. Om ontploffingen te voorkomen, hingen mijnwerkers kanaries in kooitjes aan het plafond om gaslekken te detecteren. Als de kanarie van zijn stokje viel, moesten ze zich zo snel mogelijk uit de voeten maken.

Elektrische mijnlampen vervingen gevaarlijke open vuur- en olielampen door veilige en heldere verlichting. Ze verbeterden de veiligheid van mijnwerkers, waren draagbaarder en konden langer meegaan dankzij oplaadbare batterijen en verbeterde batterijtechnologie. Elektrische mijnlampen droegen bij aan betere werkomstandigheden in ondergrondse mijnen.

De lamp in de expo is een tijdelijke bruikleen van een verzamelaar.


Evolutie van de mijnlamp

  1. Davy-lamp: In 1815 ontwikkelde de Britse chemicus Sir Humphry Davy de "Davy-lamp". Dit was een van de eerste veilige mijnlampen die specifiek waren ontworpen om ontploffingen te voorkomen. De lamp gebruikte een fakkel die was omgeven door een metalen gaaswerk om vlammen van ontvlambare gassen buiten te houden. De Luikenaar Mathieu Mueseler voegde in 1838 een glazen cilinder toe voor meer lichtopbrengst, waardoor de lamp haar definitieve vorm kreeg. De Duitser Wolf verving vette olie door benzine in 1904 voor verdere verbetering. 

  2. Elektrische lampen: De eerste modellen elektrische mijnlampen dateren van 1891, maar waren niet praktisch in het gebruik. Ze werden pas na 1930 populair toen geperfectioneerde accumulatoren beschikbaar kwamen. Mijnwerkers droegen ook maskers om zich te beschermen tegen koolmonoxidegas.

  3. Verbeteringen in lampontwerpen: In de loop van de tijd werden verschillende verbeteringen aangebracht in mijnlampen, zoals het gebruik van elektriciteit voor verlichting, verbeterde batterijen en modernere materialen voor lampbehuizingen.

  4. Moderne mijnlampen: Tegenwoordig worden moderne mijnlampen vaak aangedreven door batterijen of lithiumionaccu's en maken ze gebruik van ledtechnologie voor helder, energiezuinig licht. Deze lampen zijn veel veiliger en efficiënter dan de vroege kaarsen en olielampen die in de mijnen werden gebruikt.

Bronvermelding

Mijnlampen. / PRIVÉ VERZAMELING. | Gluckauf

https://mijnlampen.nl/geschiedenis/

https://www.blegnymine.be/sites/default/files/fichier-accs-fiche/lespakket_10-14.pdf