1920: Radio

Elektriciteit heeft de evolutie van de radio sterk beïnvloed. Het maakte de ontwikkeling van elektronische versterkers, ontvangers en zenders mogelijk, waardoor radiosignalen konden worden versterkt, ontvangen en uitgezonden. Dit leidde tot de opkomst van radiostations en draagbare radio's, waardoor radio-uitzendingen en communicatie over lange afstanden mogelijk werden.

Moderne radio's zijn digitaal en bieden verbeterde geluidskwaliteit en meerdere kanalen. Kortom, elektriciteit vormde de basis voor de radiotechnologie en veranderde de manier waarop we informatie en entertainment ontvangen en delen.


SBR Ondolina model 1925

De SBR Ondolina werd ook wel het koninginnentoestel van radiobouwer SBR (Société Belge Radio) genoemd, vanwege zijn technische voortreffelijkheid, esthetische uitzicht en zijn eenvoudige afstemming. 

Tussen 1924 en 1927 werden ongeveer 6.500 Ondolina-radio's gemaakt voor de Belgische markt. Al deze vroege radio-ontvangers waren aanvankelijk afhankelijk van batterijen, maar konden later worden aangesloten op elektriciteitsnetten. Aan de Ondolina werd ook nog een aparte luidspreker gekoppeld. 

De radio in de expo is een bruikleen van een verzamelaar.


Société Belge Radio (SBR)

Radiotoestellen kwamen na de Eerste Wereldoorlog met mondjesmaat op de markt door een aantal radiofabrikanten. Dat waren eigenlijk kleine ateliers die radio’s vervaardigden.

Op 4 oktober 1922 werd het Belgische radiomerk SBR opgericht in Brussel door het samenvoegen van twee ateliers: SIB (Société Indépendante Belge de télégraphie sans fil) en SNR (Société Nationale Radio-électrique).

In 1923 startte SBR een radio-omroep genaamd Radio-Bruxelles (in 1924 herdoopt tot Radio-Belgique) om de verkoop van hun radio-ontvangers te stimuleren.

SBR was het grootste Belgische merk van radiozenders en -ontvangers. 


Evolutie van de radio

  1. Theoretische basis: De theoretische basis voor radiocommunicatie werd gelegd door wetenschappers als James Clerk Maxwell en Heinrich Hertz in de 19e eeuw. Ze ontwikkelden wiskundige modellen en experimenten die aantoonden dat elektromagnetische golven konden worden uitgezonden en ontvangen.

  2. Hertzsprong en radio-ontvangers: In 1887 voerde Heinrich Hertz experimenten uit die aantoonden dat elektromagnetische golven konden worden uitgezonden en weer ontvangen konden worden. Deze ontdekking vormde de basis voor latere radiocommunicatie.

  3. Tesla, Marconi en Popov: Uitvinder Nikola Tesla wou als eerste in 1895 een demonstratie geven om elektrische signalen over een grote afstand te versturen. De werkruimte vatte vuur en hij kon helaas zijn experiment niet verder uitvoeren. Guglielmo Marconi, een Italiaanse uitvinder, slaagde erin om in datzelfde jaar als eerste wel een radioverbinding van enkele kilometers te maken met een zelfgemaakte zender en ontvanger die gebaseerd was op een oscillator van Tesla's ontwerpen. Ongeveer tegelijkertijd deed Alexander Popov hetzelfde. Beiden bouwden voort op het werk van Heinrich Hertz.

  4. Eerste radio-uitzendingen: De eerste radio-uitzendingen waren meestal beperkt tot morsecodeberichten en vonden plaats aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Radiozenders werden gebruikt voor maritieme communicatie en militaire toepassingen.

  5. Regulering en commercialisering: Naarmate radiocommunicatie zich ontwikkelde, ontstonden er behoefte aan regulering en standaardisatie. In 1912 werd de Radio Act aangenomen in de Verenigde Staten, die de Federal Radio Commission (later de Federal Communications Commission, FCC) oprichtte om de radio-uitzendingen te reguleren. Dit opende de deur naar commerciële radio-uitzendingen.

  6. Gouden tijdperk van de radio: De jaren 1920 en 1930 worden vaak beschouwd als het gouden tijdperk van de radio. Radio-uitzendingen werden populair en diversifieerden zich in nieuws, entertainment, muziek en sport. Beroemde radiopresentatoren en shows zoals "The War of the Worlds" van Orson Welles werden iconisch.

  7. De opkomst van de televisie: De opkomst van televisie in de jaren 1950 leidde tot een afname van de dominantie van de radio als het belangrijkste massamedium voor entertainment en nieuws. Toch bleef de radio een belangrijk medium, vooral voor muziek.

  8. Digitalisering en internetradio: In de late 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw werd radio gedigitaliseerd. FM- en AM-radio werd aangevuld met internetradio, podcasts en streamingdiensten, waardoor luisteraars toegang kregen tot een breed scala aan content.

  9. Hedendaagse radio: Tegenwoordig is de radio een divers medium dat traditionele uitzendingen combineert met digitale platforms. Het blijft een belangrijk kanaal voor nieuws, muziek, entertainment en meer, zij het in een veranderend landschap.

De geschiedenis van de radio illustreert hoe technologische ontwikkelingen en communicatievormen de samenleving hebben beïnvloed en veranderd. Van de vroege experimenten met elektromagnetische golven tot de moderne digitale radioplatforms, radio heeft een rijke en evoluerende geschiedenis.


Bronvermelding