Zorgverzekering

Wat is de zorgverzekering?

Zorgbehoevenden hebben naast medische verzorging ook niet-medische verzorging nodig. Daarvoor kunnen ze rekenen op mantelzorgers, professionele hulpverleners of zorgvoorzieningen. De zorgverzekering startte op 1 oktober 2001 en betaalt een forfaitaire vergoeding voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van de niet-medische kosten.

Men wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als men lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Dit kan worden bewezen met een attest van zorgbehoevendheid. Indien u geen attest heeft, kan de maatschappelijk werker een indicatiestelling op de BEL -profielschaal uitvoeren.

Niet-medische verzorging is onder andere:

  • gezinszorg,
  • oppashulp,
  • schoonmaakhulp,
  • personenalarmsysteem.

Wat doen we?

De maatschappelijk werker(st)er doet een huisbezoek en vult samen met de zorgbehoevende en de mantelzorger de nodige documenten in.

Welke voorwaarden?

Zwaar zorgbehoevend zijn en thuis verzorgd worden, verblijven in een rustoord, rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Hoe aanvragen?

Een afspraak maken met de dienst aanvullende thuiszorg van het OCMW.
Een maatschappelijk werker komt langs.