Wát een klus: Aalter laat meer dan 10.000 straatkolken reinigen

Gepubliceerd op maandag 14 november 2022
Ook jij hebt het misschien al opgemerkt: op dit moment laat het lokaal bestuur álle rioolkolken op zijn grondgebied reinigen. En dat zijn er heel wat …

In Aalter zijn er maar liefst 10.800 rioolputjes. De rioolroosters in onze straten zijn een belangrijke schakel in de afvoer van regenwater. Om het regenwater goed te kunnen afvoeren, is het belangrijk dat die straatkolken in goede staat verkeren. Daarom laat het lokaal bestuur twee keer per jaar – één keer in het voorjaar en één keer in het najaar – de kolken reinigen. Alle slib en afval die zich in de kolken bevinden (bladeren, peuken, onkruid …) worden daarbij verwijderd. Die klus neemt maar liefst 24 werkdagen in beslag. Op die manier voorkomt Aalter wateroverlast bij hevige onweersbuien.

Specialistenwerk

De reiniging van de kolken gebeurt door een gespecialiseerde firma, die beschikt over een voertuig met kolkenzuiger. Via een roterende zuigarm, die minstens één meter diep gaat, wordt spoelwater onder hoge druk in de putten gespoten om de slibmassa vloeibaar te maken.

Als bij het spoelen en leegzuigen van de straatkolk blijkt dat de waterafvoer naar de riolering of gracht niet vlot verloopt, wordt ook de afvoerbuis gereinigd met een hogedrukinstallatie.

De reinigingsfirma stelt vast dat er al te vaak zaken in de rioolputjes belanden die er niet in thuis horen. De trieste top 3 van vervuilers? Zwerfvuil en ander afval, vet/olie en zelfs resten van pleister, cement en beton door het spoelen van betonmixers. De gevolgen zijn niet min: het afval zorgt voor geurhinder en de etensresten trekken ongedierte aan. De roosters raken ook verstopt en kunnen plaatselijk voor wateroverlast zorgen. Verderop in het rioleringsnetwerk kan de vervuiling in beken en rivieren terechtkomen.

Help ons de riolen proper te houden

  • Gooi geen afval in de rioolkolken!
  • Giet olie en frituurvet terug in hun originele verpakking en breng ze naar het recyclagepark.
  • Bewaar verfresten en het spoelwater van jouw verfkwasten voor het recyclagepark.