Wilsverklaring inzake euthanasie

Maak een afspraak


Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Hoe aanvragen?

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de burgerlijke stand van jouw gemeente. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je dit wil, kan je de wilsverklaring ook laten registreren bij jouw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Hoe lang geldig?

Is de verklaring opgesteld vóór 2 april 2020? Dan is ze 5 jaar geldig vanaf de datum van de verklaring. Het document moet (een laatste keer) herbevestigd worden.

Is de verklaring opgemaakt, herzien of herbevestigd na 2 april 2020? Dan is ze levenslang geldig. De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Wat meebrengen?

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.
  • Kopie identiteitskaarten van de getuigen.

Prijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.