Werken aan 3de en 4de spoor komen in stroomversnelling: treinverkeer drie weekends onderbroken

Gepubliceerd op donderdag 17 oktober 2019
Infrabel werkt verder aan de verdubbeling van de sporen tussen Gent en Brugge. Samen met NMBS worden ook de stations op de spoorlijn vernieuwd. Vanaf oktober schakelen de werken nog een versnelling hoger.

Wat is er al gebeurd?

Station Aalter-centrum

Na de voorbereidende werken voor de zomer is het station van Aalter-centrum al grondig veranderd. In augustus is gestart met de aanleg van de toegangshellingen naar perrons één en twee. De luifels zijn verwijderd en vervangen door tijdelijke schuilhuisjes. Sinds begin oktober is het spoorverkeer op uitwijkspoor één in Aalter onderbroken. Er kwamen twee toegangen tot de sporen ter hoogte van de Baarzelestraat en de Brugstraat, zodat de werken vanaf dit uitwijkspoor kunnen uitgevoerd worden. Infrabel en NMBS maken van de gelegenheid gebruik om de uitwijksporen volledig te renoveren.

Omdat de sporen tijdens de werken in dienst moeten blijven, wordt de fundering van de toegangshelling aangelegd volgens de specifieke ‘techniek van de beschoeide sleuf’. Daarbij graaft de aannemer de funderingssleuf met de hand uit. De uitgegraven grond wordt dan met emmers via een katrol naar boven gebracht.

Station Sint-Maria-Aalter

De nieuwe onderdoorgang is al volledig opgericht in een bouwkuip naast de spoorweg, om die binnenkort onder de sporen te schuiven. Ook de aanleg van de toegangshellingen naar de tunnel is opgestart. Momenteel zijn de langswegen tussen de stations van Aalter-centrum en Sint-Maria-Aalter volop in aanleg. Er komen nieuwe afwateringsgrachten en de duikers onder de spoorweg gaan in het nieuw. Ook de beddingswerken voor het 3de en 4de spoor zijn opgestart.

Station Bellem

Het tijdelijk perron is deze zomer in dienst genomen. De aannemer is bezig met de ruwbouwwerken.

Wat staat te gebeuren?

Treinverkeer onderbroken

Tijdens de weekends van zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober, zaterdag 30 november en zondag 1 december en zaterdag 7 en zondag 8 december 2019 zal het treinverkeer tussen Gent en Brugge onderbroken zijn. Dat is nodig om werken uit te voeren die niet mogelijk zijn wanneer het treinverkeer actief is. Er komt een vervangende busdienst.

In Aalter-centrum maken ze van het weekend van zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober gebruik om al een deel van de nieuwe bedding van het uitwijkspoor richting Gent te vernieuwen, bovenleidingsmassieven te plaatsen en perronboorden te plaatsen. In Sint-Maria-Aalter schuiven Infrabel en NMBS tijdens datzelfde weekend de nieuwe onderdoorgang onder de sporen. Dit is een huzarenstukje. Eerst worden de sporen uitgebroken, vervolgens de tunnel op zijn plaats geschoven om daarna de sporen tegen het einde van het weekend terug in dienst te nemen. Daarnaast worden ook enkele persingen onder het spoor uitgevoerd voor waterlopen of kabels.

Ook begin volgend jaar zal het treinverkeer op de lijn Gent-Brugge een aantal weekends onderbroken zijn. Meer info via www.nmbs.be. Tijdens die weekends en bij de voorbereidende weken is nachtwerk onvermijdelijk. De werken kunnen gepaard gaan met geluidshinder.

Toekomstige werken

  • Station Aalter-centrum: vanaf februari 2020 leggen Infrabel/NMBS de toegangshelling naar de onderdoorgang aan de kant van de Spoorweglaan aan.
  • Station Sint-Maria-Aalter: in het najaar van 2020 werkt de aannemer het wegennet rond het station Sint-Maria-Aalter af.
  • Station Bellem: tijdens het weekend van zaterdag 30 november en zondag 1 december 2019 wordt de nieuwe onderdoorgang onder de sporen geschoven.
  • Langswegen: in januari 2020 gaan de beddingswerken tussen de stations Sint-Maria-Aalter en Beernem van start.

Meer info via www.infrabel.be of contact@infrabel.be.