Werelddag zelfmoordpreventie

Gepubliceerd op zaterdag 2 september 2023
Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. Op die dag vragen de organisaties achter Zelfmoord1813 wereldwijd aandacht voor de preventie van zelfdoding, want inzetten op preventie blijft van levensbelang.

Zelfdoding treft veel mensen, maar erover praten is nog vaak een taboe. Daarom worden er vanuit de hele wereld op 10 september 2023 acties opgezet om aandacht te vragen voor de preventie van zelfdoding. Samen kunnen we proberen om het aantal zelfdodingen te doen dalen, want tot preventie van zelfdoding kan iedereen bijdragen.

Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er altijd iemand voor jou klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis. Meer info op www.zelfmoord1813.be.

'Light a candle'

Op Werelddag Suïcidepreventie organiseert Werkgroep Verder Na Zelfdoding mee de actie ‘Light a Candle’. Bedoeling is dat wereldwijd om 20.00 u kaarsjes worden aangestoken en voor een raam of deur gezet worden. Samen gedenken we zo onze overleden dierbaren, tonen we onze steun voor (andere) nabestaanden, vragen we aandacht voor de problematiek en doorbreken we de taboes.