Waarom je enkel vers grasmaaisel naar het groencomposteringspark mag brengen…

Gepubliceerd op zaterdag 18 september 2021
Het composteringsproces op het groencomposteringspark is een delicaat, natuurlijk proces. Om dat niet te verstoren is het belangrijk dat er geen rottend gras, groenten en fruit worden aangeleverd op het park.

Het groencomposteringspark in Aalter is uniek. Onze gemeente beschikt al meer dan 30 jaar over een eigen composteringsinstallatie, die groenafval uit de Aalterse tuinen omzet naar hoogwaardige compost die terug ter beschikking wordt gesteld van de Aalternaar. Aalter is één van de twee Vlaamse gemeenten die hiervoor een vergunning kregen. Maar aan zo’n vergunning zijn voorwaarden verbonden. Zoals welk groenafval wél op het park mag afgeleverd worden én welk afval niet. Want het ene composteringsproces is het andere niet. Het groencomposteringpark volgt het aërobe proces (met zuurstof), de compostbak thuis het anaërobe.

Wat kan wél en wat niet?

Om het natuurlijke composteringsproces niet te verstoren en de kwaliteit ervan te bewaken, is het belangrijk dat de regels gevolgd worden van wat wel kan en wat niet. En dat er met goed materiaal gestart/gewerkt wordt. Goed begonnen is immers half gewonnen.

Als gras (dat in grote getale wordt aangevoerd) bij het aanvoeren al aan het rotten is of groenten, fruit en etensresten in de composthoop terechtkomen, ontstaat er rotting en kan het volledige biologische composteringsproces met kleine levende organismen zelfs stilvallen. Daardoor zou dan de hele groenafvalberg afgevoerd moeten worden naar een stort of verbrandingsoven en zou het groencomposteringspark haar doel – afval van de Aalterse tuinen omzetten naar compost voor de Aalterse tuinen – voorbij schieten. Mogen we daarom een warme oproep doen om de aanleverregels te respecteren?

Niet toegelaten

 • Aarde en stenen
 • Groente- en fruitafval
 • Etensresten
 • Mest (incl. kattebakvulling)
 • Compost
 • Restafval

Wel toegelaten

 • Snoeihout
 • Vers grasmaaisel
 • Bladafval
 • Haagscheersel
 • Boomstronken en boomwortels

Ook zo kan het

 • Bewaar gras zeker niet in plastic zakken of gesloten tonnen want dan ontstaat er zeer snel warmteontwikkeling. Gras kan ook heel makkelijk samenklitten, waardoor er zo goed als geen zuurstofcirculatie meer is. Dat leidt tot geurhinder en het stilvallen van het composteringsproces.
 • Ga voor thuiscomposteren of thuiskringlopen en bespaar je een rit naar het groencomposteringspark. www.aalter.be/zelf-composteren.
 • Koop een mulchmaaier. Die zorgt ervoor dat de gemaaide grassprietjes versnipperd worden en opnieuw tussen de grasmat geblazen worden.
 • Gebruik grasmaaisel als mulch voor tussen jouw borders en hagen. Dat voorkomt onkruid. Een mulchlaag van 2 tot 3 cm dik beschermt de bodem bovendien tegen slagregen, zonnestralen, uitdrogende wind én stimuleert het bodemleven. Vul de laag regelmatig aan.