Voorschotten op sociale uitkeringen

Wat is een voorschot?

Procedures in verband met de toekenning van bv. pensioenen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsvergoeding brengen soms een lange wachttijd met zich mee. Het OCMW verleent, indien nodig, voorschotten op dergelijke uitkeringen.

Wat doen we?

De maatschappelijk werker neemt contact op met de desbetreffende instantie om na te gaan hoe de aanvraag voor de uitkering verloopt. Daarna wordt er een sociaal en financieel onderzoek gestart en wordt een voorstel over de toekenning en het bedrag van de steun geformuleerd.

Voorschotten op pensioen, invaliditeit, werkloosheid worden teruggevorderd als de uitkering in orde is. Dit gebeurt via de betrokken instellingen.

Hoe voorschotten aanvragen?

Zich persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst. Je kan (telefonisch) een afspraak maken.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart;
  • Overzicht van inkomen, vaste kosten, schulden, ... ;
  • Bewijs van inkomen van alle personen die samenleven.