Vogelgriep is in ons land: ook particulieren moeten pluimvee ophokken

Gepubliceerd op maandag 16 november 2020
Ook in ons land zijn de eerste besmettingen van vogelgriep vastgesteld. Na professionele bedrijven eerder op de maand, moeten nu ook particulieren die kippen, pluimvee of duiven houden hun dieren ophokken of afschermen.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarschuwde eind oktober al voor het vogelgriepvirus. In een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende werden op 13 november 2020 de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Daarom komen er maatregelen voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

Ophokplicht

Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). De ophokplicht geldt voor alle pluimvee, behalve voor loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van het virus bij deze dieren is eerder klein omdat hun aantal in België beperkt is.

Ook gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor de eieren moeten hun kippen ophokken. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

Markten, beurzen ...

Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen … zijn momenteel door corona niet toegelaten. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toelaten, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was. De verplichte maatregelen die op 1 november opgelegd werden voor professionele pluimveehouders, blijven uiteraard gelden.

Een overzicht van alle maatregelen vind je op http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Naar de dierenarts bij ziekte

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en anderen om de maatregelen strikt toe te passen. Wie een verhoogde sterfte bij zijn dieren opmerkt, of een ander symptoom van ziekte, moet onmiddellijk de dierenarts contacteren.

Geen risico voor consument

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Wilde, dode vogel gezien?

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht dat te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Meer info via http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep.