Vier afgewerkte projecten, één duurzame visie

Gepubliceerd op maandag 18 september 2023
Aalter zet een grote stap vooruit met de afronding van vier grote projecten, gericht op duurzaamheid, inclusiviteit en gemeenschapsversterking.

Van de groene transformatie van de stationsbuurt van Sint-Maria-Aalter tot innovatieve waterbeheersystemen in Pontweg en Manewaarde, en van de infrastructuurverbeteringen rond de Grote Kapel in Knesselare tot een baanbrekend sociaal project in de Rijsestraat.

Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter

De stationsbuurt van Sint-Maria-Aalter werd duurzamer, groener en verkeersveiliger. Nieuwe rioleringen zorgen ervoor dat het afvalwater niet langer in de beken en het kanaal terecht komt. Het dorp kreeg ook mooiere straten en veiligere fietspaden en kruispunten. Grote asfaltoppervlakken maakten – waar mogelijk – plaats voor groene bermen en wadi’s, die bij hevige regen het water bergen, laten infiltreren in de bodem en vertraagd afvoeren. Het project kost 5,2 miljoen euro.

Pontweg en Manewaarde

De Pontweg, één van de oudste verkavelingen in Aalter, en Manewaarde veranderen volledig van uitzicht met een nieuw wegdek, nieuwe rioleringen en voetpaden, maar ook een grote streep groen, speelse elementen en ruimte voor water. Verspreid over de wijk liggen wadi’s en halfverharde parkeerstroken en opritten: die duurzame aanpak maakt de wijk bestand tegen wateroverlast en verdroging. De werken kostten 1,6 miljoen euro.

Grote Kapellestraat

Alle straten rond de Grote Kapel in Knesselare gingen bovengronds en ondergronds in het nieuw. Door een gescheiden stelsel aan te leggen komt het afvalwater uit die buurt niet langer via de grachten terecht in de Driesbeek en de Woestijnebeek, maar wordt het vuil water gescheiden van het regenwater en naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalter-Brug geleid. Kostprijs: 2 miljoen euro.

Vernieuwend project is bijna klaar

Aalter heeft oog voor haar kwetsbare inwoners. In de Rijsestraat komt er een vernieuwend project met sociale kruidenier (waar mensen die het eventjes financieel moeilijk hebben gratis of tegen verlaagde tarieven voedings- en onderhoudsproducten krijgen), een lokaal opvanginitiatief en een noodwoning. Het gebouw is klaar, in het najaar volgen de inrichtingswerken en de beplanting. Vzw De Toevlucht zal instaan voor de sociale kruidenier met ontmoetingsruimte, het lokaal bestuur beheert de doorgangswoning voor inwoners die een bepaalde tijd nood hebben aan een dak boven hun hoofd en de tijdelijke opvangplaatsen voor vier vluchtelingen. Het gaat om een investering van 1,4 miljoen euro.