Verwarm je op mazout of propaan? Vergeet je toelage niet aan te vragen!

Gepubliceerd op zaterdag 24 september 2022
Wie met stookolie of propaangas verwarmt, kan een stookoliecheque aanvragen. Het gaat om een bedrag van 225 euro. Maar hoe vraag je die toelage aan?

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de energiefactuur bij veel gezinnen héél sterk gestegen. De federale overheid besliste daarop om het btw-tarief op elektriciteit en aardgas te verlagen. Om gezinnen die verwarmen op stookolie of propaangas niet in de kou te laten staan, kwam er voor hen een specifieke premie.

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin dat stookolie of propaan in bulk gebruikt als verwarming van hun hoofdverblijfplaats. Tweede verblijven komen dus niet in aanmerking. Het geldt voor leveringen die zijn uitgevoerd tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.

Hoe vraag je de toelage aan?

Dat kan zowel online via stookoliecheque.economie.fgov.be als op papier. Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je wel digitaal identificeren (bv. met jouw elektronische identiteitskaart of itsme). Het papieren formulier vraag je aan bij je leverancier of vind je op economie.fgov.be (kies jouw taal, ga naar thema’s, vervolgens naar energie: onderaan vind je het artikel met formulieren). Het ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar FOD Economie, Algemene Directie Energie – cel Verwarmingstoelage, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

Welke documenten moet ik bezorgen?

Om jouw aanvraag te staven, heb je twee documenten nodig:

  • een kopie van de factuur van de levering;
  • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?
Je kunt tot dinsdag 10 januari 2023 een aanvraag indienen.

Voor meer informatie

Bel het Contact Center van de FOD Economie, op tel. 0800 120 33 (gratis nummer) of e-mail via stookoliecheque@economie.fgov.be. Wie problemen heeft bij het aanvragen van de stookoliecheque, kan een afspraak maken bij het OCMW Aalter op tel. 09 325 22 00.