Verkiezingen op zondag 9 juni

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2024
In België geldt voor de verkiezingen van zondag 9 juni 2024 nog steeds de opkomstplicht. Dat wil zeggen dat u verplicht bent om te stemmen.

Wat als u niet kunt gaan stemmen?

Als dat niet kan, kan je toch jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Indien u niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, hebt u twee opties:

  • ofwel geef je een volmacht aan iemand;
  • ofwel stuur je de reden dat je niet kunt stemmen (werkverplichting, op reis … ) door naar de vrederechter van Deinze. Die zal oordelen of je een geldige reden heeft of niet.

Volmacht geven aan iemand anders

Om een volmacht te geven, download je het volmachtformulier via www.aalter.be/verkiezingen of haal je het op in het gemeentehuis. Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend en – eventueel - door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen (bijvoorbeeld jouw arts bij ziekte, jouw werkgever als je op de verkiezingsdag moet werken …).

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Geen volmacht geven

Als je verkiest om geen volmacht te geven aan iemand anders, bezorg je - bij voorkeur vooraf - een attest met de reden van je afwezigheid aan het gemeentebestuur. Je kan het ook laten afgeven op de dag van de verkiezingen. Na 9 juni dien je zelf deze documenten over te maken aan het Vredegerecht van Deinze. Meer informatie vind je via www.aalter.be/verkiezingen, via burgerzaken@aalter.be of op tel. 09 325 22 00.

Wat als je op reis bent in het buitenland?

Wie op zondag 9 juni 2024 op reis is in het buitenland, komt vóór zaterdag 8 juni 2024 vóór 12.00 u naar het gemeentehuis om een attest, afgegeven door de burgemeester, op te halen. Je brengt ook de bewijsstukken van jouw reis (kopie vliegtuigticket, attest afgeleverd door reisbureau …) mee. Als je deze niet kunt voorleggen, kan je dit attest ook verkrijgen na een verklaring op erewoord. Opgelet: het lokaal bestuur werkt enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via www.aalter.be/afspraak (ga naar verkiezingen - documenten) of via tel. 09 325 22 00.

Ga vooraf eens oefenen

Aalter stemt op zondag 9 juni 2024 digitaal voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Wie nog nooit elektronisch gestemd heeft of minder digitaal onderlegd is, kan vooraf het stemmen al eens oefenen. Straks voor het eerst naar de stembus? Of het geheugen nog even opfrissen, want hoe werkt digitaal stemmen alweer? Het lokaal bestuur organiseert oefenmomenten van woensdag 8 mei 2024 tot en met vrijdag 31 mei 2024. Die vinden plaats op de volgende locaties en tijdstippen:

  • het gemeentehuis, Europalaan 22: tijdens de openingsuren;
  • Contactpunt Knesselare, De Plaats 14: op maandag van 16.00 u tot 19.00 u en op woensdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 17.00 u;
  • ArtA’A, Stationsplein 25: tijdens de openingsuren.

Afspraak maken

Om te oefenen in het gemeentehuis en het contactpunt, moet een afspraak gemaakt worden via www.aalter.be/afspraak. In ArtA’A kan je vrij binnen- en buitenlopen om te oefenen. Alle info over de verkiezingen vind je op www.aalter.be/verkiezingen.