Nationale Oudstrijdersbond afd.Lotenhulle

We hebben jaarlijks enkele bestuursvergaderingen.

We hebben ook onze 11 novemberviering in samenwerking met onze muziekvereniging, dienst voor de slachtoffers van beide oorlogen, met daarna een korte plechtigheid met bloemenhulde aan het oorlogsmonument, gevolgd door een banket.