Katholieke Vereniging Gehandicapten Aalter

KVG Aalter is een afdeling van de koepelorganisatie 'Katholieke Vereniging Gehandicapten-Vormingsbeweging vzw'.

KVG Vorming vzw is de autonome ledenorganisatie waarvan de afdelingen de vrijwilligers en de professionele medewerkers werken met en voor personen met een handicap en hun omgeving, ongeacht hun handicap en leeftijd.

Leden blijven geïnformeerd dankzij het ledentijdschrift 'Handiscoop', nieuwsbrieven op maat en tal van infomomenten.

Concreet voor KVG Aalter komt daarbij:

  • Onze mensen samenbrengen via ontmoetingsmomenten zoals jaarlijkse nieuwjaarsviering, curlingnamiddag, paasviering, kaas- en wijnavond, uitstap met liftbus, bedevaart, infovergadering.
  • We nemen deel aan regionale en nationale activiteiten van KVG.
  • Juridische bijstand via het Provinciale Gehandicapten Servicebureau (van KVG).

Adres

Adres
Teerlingstraat 12 1B , 9880Aalter
Tel.
09 374 35 99
E-mail
dusselier.arsene@skynet.be

Contact

Voorzitter Katholieke Vereniging Gehandicapten Aalter