Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete

De Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete werd in mei 1977 opgericht. De kring stelt zich tot doel de studie en verspreiding van informatie betreffende het historisch en volkskundig verleden van de huidige gemeente Aalter en van de geografische omschrijving van het vroegere "Land van de Woestijne". De kring wil ook bijdragen tot de bescherming en bestendiging van het landschappelijk, natuurlijk en bouwkundig erfgoed. Om o.a. deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt een tijdschrift uitgegeven, activiteiten georganiseerd en lezingen ingericht. Ons tijdschrift" Land van de Woestijne" verschijnt 4 maal per jaar en wordt toegezonden aan onze leden. Alle inlichtingen worden verkregen op het secretariaat.

Contact

Voorzitter Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete

Voorzitter

Peter Laroy

Adres
Brouwerijstraat 84 , 9880 Aalter
Tel.
09 375 14 86
E-mail
peter.laroy@telenet.be

Secretaris

Eliane De Poorter

Adres
Leurebroekdreef 1 , 9880Aalter-Poeke
Tel.
051 68 89 91
E-mail
heemkundigekring.arthurverhoustraete@outlook.be