Nationale Oudstrijdersbond Aalter-centrum

De nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in ere houden met alle wettelijke middelen de belangen van de leden in het bijzonder en voor België in het algemeen behartigen.

Het herstel nastreven van alle lichamelijke, stoffelijke en zedelijke schade die de leden ten gevolge van de oorlog geleden hebben.

In alle instellingen of werken die betrekking hebben op de oorlogsgetroffenen of hun rechthebbenden, de vertegenwoordiging van de vereniging verder zetten.

De aangesloten leden die behoeftig zijn in de mate van het mogelijke bijstaan.

Adres

Adres
Ekenakker 2  , 9880Aalter
Tel.
09 375 13 77
E-mail
roger.baeckelandt@telenet.be

Contact

Secretaris Nationale Oudstrijdersbond Aalter-centrum

Adres