Bestrijden van ratten

Heb je last van ratten in de buurt? Voor de bestrijding van ratten werkt het lokaal bestuur samen met Alphatac. Dat bedrijf kan persoonlijk advies en hulp bieden bij de bestrijding van overlast door ratten.

Meldingen

Wie van deze dienstverlening gebruik wenst te maken, kan een melding doorgeven aan de cel Milieu van het lokaal bestuur via volgende kanalen:

Vergeet zeker volgende gegevens niet te vermelden:

  • je naam en adres;
  • je telefoonnummer;
  • de locatie waar de ratten zich ophouden.

Op donderdag in Aalter

Wekelijks worden de meldingen gebundeld doorgegeven aan Alphatac. Op donderdag komt het bedrijf dan alle meldingen opvolgen op het grondgebied van Aalter. Vooraf word je gecontacteerd (via een anoniem nummer) en kom je te weten of de rattenbestrijder op donderdagvoormiddag of -namiddag kan langs komen.

Wat kan helpen om ongedierte buiten te houden?

Rattenbestrijding gaat niet alleen om het inzetten van lokaasdozen en bestrijdingsmiddelen. Vaak kan je preventief ook al een aantal zaken doen om problemen te voorkomen:

  • verwijderen van voedselrestanten;
  • muren vrijhouden van schuilplaatsen;
  • dierenvoeders onbereikbaar opslaan;
  • dichtmaken van allerlei toegangswegen in muren en onder deuren;

Zo creëer je een omgeving die niet geschikt is voor ongedierte, waardoor ze zich niet of minder snel zullen nesten. Voor de bestrijding van bruine ratten kan een hond ook een goed afschrikmiddel zijn. Vooraleer naar bestrijdingsmiddelen te grijpen, kan ook een opstelling van klemmen mooie resultaten opleveren.

Naast het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet het gehele plaatje worden bekeken om tot een efficiënte bestrijding te komen.

Meer informatie over bestrijding van ratten kun je ook terug vinden op de website www.alphatac.be.