Veiligheidsmonitor gaat van start: geef je mening over veiligheid in Aalter

Gepubliceerd op maandag 13 september 2021
Midden september gaat de Veiligheidsmonitor 2021 van start. Dat is een enquête over veiligheid die bij 400.000 burgers - en dus ook Aaltenaren - wordt afgenomen.

De Veiligheidsmonitor, een initiatief van de politie in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen, bevraagt de bevolking over hun (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 Belgen werden steekproefgewijs geselecteerd om deel te nemen en zullen vanaf half september een vragenlijst in hun brievenbus ontvangen. Jouw medewerking is van groot belang De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid in je gemeente. Je medewerking is dan ook van groot belang en wordt bijzonder gewaardeerd. Mogen wij inwoners die een vragenlijst ontvangen, vragen om de nodige tijd te nemen om de enquête te beantwoorden? Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten zullen in het eerste semester van 2022
rond zijn.