Veiligheid voorop bij wegenwerken

Gepubliceerd op woensdag 25 oktober 2023
De Knokkebaan ondergaat momenteel ingrijpende veranderingen door de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen. Hoewel er snelheidsbeperkingen zijn ingesteld, houden niet alle weggebruikers zich hieraan. Dat leidt tot potentieel gevaarlijke situaties, zeker nu de dagen korter worden.

Respecteer de veiligheidsmaatregelen

Het is van cruciaal belang dat iedereen de snelheidsbeperkingen respecteert, zowel voor de veiligheid van de werknemers ter plaatse als voor andere weggebruikers. Fietsers worden bovendien aangeraden extra voorzichtig te zijn en de werfzone niet te betreden.

Deze oproep tot voorzichtigheid en respect voor de verkeersregels geldt uiteraard ook voor alle andere werken in Aalter. Door samen te werken en waakzaam te blijven, kunnen we de veiligheid op onze wegen garanderen.

Welke werken worden er precies uitgevoerd? 

Het lokaal bestuur Aalter, het Agentschap Wegen en Verkeer en de rioolbeheerder TMVW/Farys leggen in de Knokkebaan, Zandekensstraat, Schapersbosstraat, Keistraat en Donkerstraat een gescheiden stelsel aan. Dat is een apart stelsel voor regenwater en afvalwater. Het afvalwater wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het propere regenwater wordt vertraagd afgevoerd in de grachten. Gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel voorziet het bestuur in de heraanleg van de straten.