Veiligheid boven: laat jouw asbestafval aan huis ophalen

Gepubliceerd op zaterdag 13 augustus 2022
Wist je dat Aalterse particulieren hun asbesthoudend afval ook gewoon thuis kunnen laten ophalen? Dat is handig én veiliger dan asbest zelf naar het recyclagepark te brengen. Wie toch verkiest het asbestafval zelf naar het park aan te voeren, moet het gevaarlijke goedje verplicht inpakken.

Waarom?

Als asbest op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt, komen asbestvezels vrij die bij inademing zeer diep in de longen doordringen en vele jaren later ziekten als asbestose en longkanker kunnen veroorzaken. Daarom is het levensbelangrijk dat alles veilig verloopt.

Asbest veilig ophalen aan huis bij particulieren

IVM haalt asbesthoudend afval op aan huis bij particulieren. Enkel asbesthoudende golfplaten of leien komen in aanmerking. Buizen, brokstukken of losse asbest kunnen niet. Om het afval aan te bieden, gebruik je speciale ‘bigbags’ of platenzakken, die je aankoopt in het gemeentehuis van Aalter-centrum. Voor je begint af te breken: bescherm jezelf en jouw omgeving!

Eerst aanvragen

Je vraagt op voorhand een ophaling aan via het e-loket op www.ivmmilieubeheer.be. Elke maand komt de ophaalploeg één keer langs. In het najaar is dit in de volgende weken:

  • 12 tot en met 16 september 2022
  • 10 tot en met 14 oktober 2022
  • 7 tot en met 11 november 2022

Bekijk de volledige lijst van ophalingen op www.aalter.be/asbest.

Wat kost dat als particulier?

Ophaling aan huis: 30 euro per platenzak (3,10 m x 1,10 m x 0,3 m of 2,20 m x 1,10 m x 0,3 m) / bigbag (voor asbestleien van ongeveer 1 m³), met een maximum van twee platenzakken/twee bigbags per adres. Verwerkings- en transportkosten zijn inbegrepen in de prijs. Je krijgt ook twee veiligheidskits met overall, mondmasker en handschoenen.

Landbouwers, bedrijven of verenigingen

Samen met OVAM willen IVM en de aangesloten steden en gemeenten ook kleine hoeveelheden asbestplaten van daken van bedrijven en verenigingen ‘aan huis’ ophalen. Dat kan tot eind maart 2023. Landbouwers, bedrijven of verenigingen kunnen maximum 2 afzetcontainers (samen ca. 30 m³) reserveren voor het inzamelen van asbestplaten. Dankzij de OVAM-subsidies is de bijdrage beperkt tot 170 euro per container.

Asbest naar het recyclagepark? Inpakken verplicht!

Je kan asbestafval ook nog altijd naar het recyclagepark in Aalter-centrum brengen. Om het transport naar het recyclagepark én de inzameling op het park veilig te laten verlopen, is het wettelijk verplicht om het asbest verpakt te vervoeren en te lossen. Onze parkwachters stellen vast dat asbest nog vaak los wordt aangevoerd en dat sommige Aalternaren zich niet eens bewust zijn dat ze asbesthoudend afval mee hebben. Om alles veilig te laten verlopen, deelt het lokaal bestuur gratis kleine asbestzakken (1,20 m x 0,80 m (voor kleine stukken) of 2,10 m x 0,80 m (kan twee platen bevatten)) uit voor de inzameling van kleine brokstukken asbestcement op het recyclagepark (maximum één zak per bezoek aan het park).

Voor asbestplaten zijn er speciale zakken, die eveneens gratis af te halen zijn op het recyclagepark. Per adres worden maximum twee gratis platenzakken gegeven. Wil je meerdere asbestplaten afleveren? Maak dan gebruik van de thuisophaling. Dit is niet alleen praktischer, maar ook het veiligst! Meer info via www.aalter.be/asbest en www.ovam.be/hoe-asbest-herkennen.