Veiligheid boven: laat je asbestafval aan huis ophalen

Gepubliceerd op maandag 17 januari 2022
Wist je dat Aalterse particulieren hun asbesthoudend afval ook gewoon thuis kunnen laten ophalen? Dat is handig én veiliger dan asbest zelf naar het recyclagepark te brengen. Wie toch verkiest het asbestafval zelf naar het park aan te voeren, moet het gevaarlijke goedje verplicht inpakken.

Waarom?

Als asbest op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt, komen asbestvezels vrij die bij inademing zeer diep in de longen doordringen en vele jaren later ziekten als asbestose en longkanker kunnen veroorzaken. Daarom is het levensbelangrijk dat alles veilig verloopt.

Asbest veilig ophalen aan huis bij particulieren

IVM haalt asbesthoudend afval op aan huis bij particulieren. Enkel asbesthoudende golfplaten of leien komen in aanmerking. Buizen, brokstukken of losse asbest kunnen niet. Om het afval aan te bieden, gebruik je speciale ‘bigbags’ of platenzakken, die je aankoopt in het gemeentehuis van Aalter-centrum. Voor je begint af te breken: bescherm jezelf en je omgeving!

Eerst aanvragen

Je vraagt op voorhand een ophaling aan via het e-loket op www.ivmmilieubeheer.be. Elke maand komt de ophaalploeg één keer langs:

  • 7 tot en met 11 februari 2022;
  • 7 tot en met 11 maart 2022;
  • 11 tot en met 15 april 2022;
  • 9 tot en met 13 mei 2022;
  • 13 tot en met 17 juni 2022;

Bekijk de volledige lijst van ophalingen op www.aalter.be/asbest.

Wat kost dat als particulier?

Ophaling aan huis: 30 euro per platenzak/bigbag, met een maximum van twee platenzakken/twee bigbags per adres. Verwerkings- en transportkosten zijn inbegrepen in de prijs. Je krijgt ook twee veiligheidskits met overall, mondmasker en handschoenen.

Landbouwers

Landbouwbedrijven kunnen gratis asbest laten ophalen op het bedrijf. Dat is een nieuwe dienstverlening van de openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM. Het naar beneden halen van de golfplaten of -leien behoort daar niet toe. De landbouwer kiest of hij zelf het dak demonteert, of dat hij een aannemer aanstelt om het dak naar beneden te halen. Meer info op www.ovam.be/land-en-tuinbouwers.

Asbest naar het recyclagepark? Inpakken verplicht!

Je kan asbestafval ook nog altijd naar het recyclagepark in Aalter-centrum brengen. Om het transport naar het recyclagepark én de inzameling op het park veilig te laten verlopen, is het wettelijk verplicht om het asbest verpakt te vervoeren en te lossen. Onze parkwachters stellen vast dat asbest nog vaak los wordt aangevoerd, en dat sommige Aalternaren zich niet eens bewust zijn dat ze asbesthoudend afval mee hebben. Om alles veilig te laten verlopen deelt het lokaal bestuur gratis kleine asbestzakken uit voor de inzameling van kleine brokstukken asbestcement op het recyclagepark (maximum één zak per bezoek aan het park). Voor asbestplaten zijn er speciale zakken, die eveneens gratis af te halen zijn op het recyclagepark. Per adres worden maximum twee gratis platenzakken gegeven. Wil je meerdere asbestplaten afleveren? Maak dan gebruik van de thuisophaling. Dit is niet alleen praktischer, maar ook het veiligst! Meer info via www.aalter.be/asbest en www.ovam.be/hoe-asbest-herkennen.