Veilig op reis!

Gepubliceerd op donderdag 1 augustus 2019
In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Via TravellersOnline kan je als Belg gratis de federale overheidsdienst Buitenlandse zaken inlichten dat je op reis vertrekt. Ben je betrokken bij een ramp? In uiterste nood kan de ambassade of het consulaat ter plaatse je helpen.

Snel gecontacteerd

Op de website travellersonline.diplomatie.be vul je jouw reis- en persoonsgegevens in en de gegevens van een contactpersoon in België. Als zich in het land van jouw bestemming een noodsituatie voordoet, dan kan de FOD Buitenlandse Zaken met die gegevens sneller met jou of jouw familieleden in contact komen en zo nog beter hulp bieden. Registreren wordt niet enkel aangeraden voor verre landen. Ook in een land binnen de Europese Unie kan zich een noodsituatie voordoen. Meer info via contact@diplobel.fed.be en tel. 02 501 81 11.

Hulp via ambassade of consulaat

Bevind je je echt in een noodsituatie? Probeer in eerste instantie hulp te krijgen via familie, vrienden, de werkgever, de touroperator of de vervoersmaatschappij, de reisverzekering, het ziekenfonds, de bank of de lokale nooddiensten zoals politie en ziekenhuis. Als de situatie ernstig is en je zelf geen hulp kan vinden, kan je een beroep doen op de Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland. Op de website www.consulairebijstand.be vind je enkele concrete voorbeelden van wat een ambassade of consulaat wel en niet kan doen om jou te helpen.

Vertrek goed voorbereid op reis met deze checklist:

  • Paspoort en/of identiteitskaart met een geldigheidstermijn tot minstens 6 maanden na de terugkeer
  • Reisverzekering (ziekte, ongeval, repatriëring, ...)
  • Rijbewijs en reisklare auto
  • Verplichte vaccinaties
  • lnschrijving op www.travellersonline.be (kosteloos!)
  • Raadpleging van het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het land van bestemming
  • Lijst van nuttige telefoonnummers: belangrijke contactpersonen (gezinsleden, vrienden, werkgever), touroperator, reisverzekering, ziekenfonds, bank, Belgische diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) ter plaatse (of vertegenwoordiging van een andere Europese lidstaat, in het geval België geen vertegenwoordiging heeft)