Vakantiepremie wordt voortaan anders ingevuld

Gepubliceerd op woensdag 5 februari 2020
Het gemeentebestuur zet vanaf nu de vakantiepremie voor personen met een beperking op een andere manier in. Het bestuur wil mensen die om welke reden dan ook (financieel of eventueel door een beperking) drempels ervaren in het uitoefenen van vrijetijdsactiviteiten wel maximaal blijven ondersteunen.

Rap op Stap-kantoor

Die burgers die niet zozeer financiële drempels ervaren, maar wel een beperking hebben, kunnen terecht bij het Rap op Stap-kantoor van Aalter. Het Rap op Stap-kantoor is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor waar vakanties, daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten kunnen worden geboekt, tegen verminderd tarief. Bovendien helpen de medewerkers ook met praktische zaken. Om bij het Rap op Stap-kantoor een leuke daguitstap of toffe vakantie te boeken, dien je aan één van volgende voorwaarden te voldoen:

  • recht hebben op een leefloon of een inkomen gelijk aan het leefloon;
  • een verhoogde tegemoetkoming ontvangen;
  • in een beschutte of sociale werkplaats werken;
  • in budgetbegeleiding zijn of door schuldbemiddeling geholpen worden.

Voor mensen, al dan niet met een beperking, die financiële drempels ervaren voorziet het gemeentebestuur bijkomende financiële ondersteuning. Hiervoor keurde het lokaal bestuur op 16 december 2019 het nieuw Steunreglement vrijetijdsondersteuning goed.

Financiële ondersteuning

Indien je inkomen lager is dan onderstaande bedragen heb je recht op financiële ondersteuning voor het uitoefenen van vrijetijdsactiviteiten.

  • Samenwonend: 626,74 euro per maand;
  • Alleenstaand: 940,11 euro per maand;
  • Persoon die samenwoont met een gezin ten laste: 1.270,51 euro per maand.

Wat betreft de bijkomende financiële ondersteuning worden door het gemeentebestuur:

  • 90% van de gemaakte kosten betaald, met een maximum van 150 euro per volwassene;
  • 90% van de gemaakte kosten betaald, met een maximum van 200 euro per minderjarig kind;
  • 90% van de gemaakte kosten betaald, met een maximum van 200 euro per persoon met een beperking hoger dan of gelijk aan 80% invaliditeit (=een attest van minimum 12 punten op basis van de medisch-sociale schaal uitgereikt door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid) of minstens de score 30 op de BEL-profielschaal.

Je kan het Rap op Stap-kantoor telefonisch bereiken van dinsdag t.e.m. vrijdag tussen 10.00 u en 12.30 u via tel. 0477 77 08 52 of via rapopstap@aalter.be. Ben je op zoek naar praktische en/of financiële ondersteuning bij jouw vrijetijdsbesteding, neem zeker contact op met het Rap op Stap-kantoor. Zij bespreken alle mogelijkheden met jou en bieden ondersteuning op maat van jouw situatie.