Vacature GAS-ambtenaar (m/v/x) (voltijds, contractueel, B4 – B5)

Gepubliceerd op maandag 19 september 2022
Zin om mee te helpen aan het bestrijden van storende vormen van overlast en meer specifiek de snelheidsovertredingen? Solliciteer dan uiterlijk op maandag 3 oktober voor deze vacature.

Een gemeentelijke administratieve sanctie of kortweg GAS kan worden opgelegd aan personen die een overtreding begaan van één van de regels uit de lokale politieverordening of -reglement. Het gaat over inbreuken zoals wildplassen, sluikstorten, nachtlawaai, beschadigingen maar ook over foutparkeren en de behandeling van administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen. 

Functie

Als GAS-ambtenaar leg je enerzijds sancties op voor inbreuken op het politiereglement Aalter, andere gemeentelijke reglementen en politieverordeningen. Daarnaast verstrek je advies rond het lokaal veiligheidsbeleid en de bestuurlijke handhaving en bevorder je en volg je het beleid rond gemeentelijke administratieve sancties op. Concreet sta je in voor de volgende taken in Aalter:

 • Je bent verantwoordelijk voor de accurate en tijdige verwerking van de dossiers die volgen uit de vaststelling van overtredingen. Je draagt zorg voor alle voorbereidende handelingen (briefwisseling …), maakt GAS-beslissingen op, legt boetes op, beantwoordt vragen van geverbaliseerden, behandelt verweerschriften, organiseert hoorzittingen en volgt de eventueel gerechtelijke procedures op.
 • Je laadt gegevens op in de GAS-beheerssoftware en koppelt binnengekomen informatie aan de correcte dossiers.
 • Je onderhoudt de nodige contacten met alle betrokken actoren (politie, parket, betrokken diensten van het lokaal bestuur …) en neemt actief deel aan vergaderingen op gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal niveau.
 • Je ondersteunt het gemeentebestuur en in het bijzonder de burgemeester bij de toepassing van de GAS-wetgeving en bij verschillende vormen van bestuurlijke handhaving.
 • Je volgt de wetgeving op en actualiseert de politieverordeningen en –reglementen van Aalter.
 • Je verzamelt informatie om te kunnen rapporteren over de kwaliteit van de dienstverlening en te zorgen dat gepaste acties kunnen genomen worden. Je stelt ook verbeterpunten voor. 

 Profiel

 • Je beschikt over een juridisch denkvermogen en hebt kennis van of bent bereid je in te werken in de specifieke wetgeving (gemeentelijke administratieve sancties en uitvoeringsbesluiten, administratief recht, burgerlijk recht en strafrecht).
 • Je hebt kennis van de werking van gemeenten en politiezones.
 • Je kan vlot werken met het Microsoft Office pakket en juridische databanken.
 • Je gaat vertrouwelijk om met informatie.
 • Je bent in staat om autonoom beslissingen te nemen en beschikt over een goed beoordelingsvermogen.
 • Je bent taalvaardig (zowel mondelinge als schriftelijke communicatie) en reageert steeds correct en respectvol.
 • Je bent op korte termijn beschikbaar.

Vereisten

 • Je bent Belg en beschikt over een goede kennis van de Nederlandse taal.
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit wordt getoetst a.d.h.v. een recent uittreksel uit het strafregister. Je mag met andere woorden geen veroordeling – zelfs niet met uitstel – tot een correctionele of een criminele straf als boete, als werkstraf of als gevangenisstraf opgelopen hebben (met uitzondering van veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving wegverkeer, tenzij een verval recht op sturen).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent in het bezit van een diploma
  • bachelor of master in de rechten of
  • bachelor in de rechtspraktijk of
  • van een andere opleiding universitair onderwijs van twee cycli of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je slaagt binnen 1 jaar na indiensttreding in een bekwaamheidsexamen waarbij je het attest behaalt van sanctionerend ambtenaar.
 • Je hebt minimum 3 jaar relevante beroepservaring met juridische achtergrond.

Aanbod

We bieden een boeiende voltijdse contractuele job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon (minimum 3.195,66 € , meer info op www.aalter.be/baremas) , ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen, uit de privésector indien relevant. Daarnaast worden ook nog tal van extralegale voordelen toegekend zoals maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag, ecocheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, fietsvergoeding, Pluspas (kortingspas) en tweede pensioenpijler van 3%. We beschikken over een interessante verlofregeling en flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst. Vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van één jaar.

Interesse?

Voor deze procedure werkt Aalter samen met Liantis. Stel je uiterlijk maandag 3 oktober 2022 kandidaat via de link op select@liantis.be

De procedure bestaat uit een schriftelijk, psychotechnische screening en een mondeling:

 • Het schriftelijk examen gaat door via een thuisopdracht van vrijdag 14 oktober tot en met zondag 16 oktober 2022.
 • De psychotechnische screening vindt plaats in de week van 24 oktober 2022 (datum en uur worden nader bepaald)
 • Het mondeling vindt plaats na de herfstvakantie (concrete data, locatie en uur worden nader bepaald).

Een geldige kandidatuur bevat:

 • Je cv
 • motivatiebrief
 • een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)
 • een kopie van jouw diploma en rijbewijs

Problemen met solliciteren of meer informatie over de functie/procedure? Neem dan contact op met Elien Verhaegen via select@liantis.be

Graag bronvermelding toevoegen in sollicitatie.