Vacature coördinator Jeugdcentrum Kadans (m/v/x) - (B1c - voltijds - contractueel - bepaalde duur)

Gepubliceerd op woensdag 5 januari 2022
Het Aalterse lokale bestuur is op zoek naar een nieuwe collega. Hij/zij zorgt voor het ontwikkelen en nauwgezet opvolgen van een langetermijnvisie en het omzetten daarvan in een concreet beleid, doelstellingen en acties ...

Functieomschrijving

De dagdagelijkse taken van coördinator (m/v/x) zijn de voorbereiding, de organisatie en de opvolging van het dagelijkse beheer van het jeugdcentrum die vastgelegd is in de raad van bestuur en algemene vergadering. Hij/zij zorgt voor het ontwikkelen en nauwgezet opvolgen van een langetermijnvisie en het omzetten daarvan in een concreet beleid, doelstellingen en acties, en onder directe leiding van de raad van bestuur, in samenspraak met de algemene vergadering, het personeel en de vrijwilligers. De coördinator staat in voor het informeren van de verschillende bestuursorganen en heeft op die manier de taak om de ontwikkeling, onderlinge afstemming en uitvoering van de verschillende aspecten van het beleid en de omkadering op te volgen.

Concreet betekent dit dat de coördinator instaat voor:

Het inhoudelijke beleid o.a. missie en visie, doelstellingen, doelgroepen, werkvormen …

Het logistieke en infrastructurele beleid: de coördinator zorgt dat het gebouw en de materialen gebruikt worden in functie van het doel van de vzw en coördineert verhuur, onderhoud, aankoop en herstellingen. De coördinator werkt voor het infrastructuurbeheer nauw samen met het lokaal bestuur, eigenaar van het gebouw.

Het communicatiebeleid: de coördinator bewaakt de lijn in de communicatie en staat in voor de contacten met verschillende instanties, zoals Raad van Bestuur, vrijwilligers, lokaal bestuur, jeugddienst, politie, drugspreventie … 

 • De relevante regelgeving: de vzw-verplichtingen, vrijwilligersregelgeving, milieureglementering, wet op de overheidsopdrachten, verzekeringen, etc.
 • Instaat voor een beperkt aantal administratieve en infrastructurele taken.
 • Belast is met (de organisatie van) de inning van de geringe dagontvangsten en het algemene kassabeheer van het jeugdcentrum.
 • Zorgt voor een goed draaiende vrijwilligersploeg én zorgt ervoor dat de permanentie op activiteiten kan gewaarborgd is.
 • Initiatieven opzet voor het aantrekken van nieuw doelpubliek en nieuwe vrijwilligers.
 • Zorgt voor vlotte communicatie en samenwerking tussen jeugdhuisbezoekers en –vrijwilligers, externen, zaalgebruikers en beroepskrachten.
 • zorgt voor een divers aanbod van activiteiten in het jeugdcentrum, georganiseerd in eigen beheer of door derden.
 • In samenspraak met de onderhoudsverantwoordelijke en de jeugdhuisondersteuner, en waar nodig, afwijkt van het normale takenpakket en het normale uurrooster.

Profiel

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma.
 • Je hebt (vrijwilligers) ervaring in de jeugdwerksector.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren.

Je hebt kennis van:

 • Relevante regelgeving. Bijvoorbeeld de regelgeving rond jeugd(werk), vrijwilligerswerk, evenementorganisatie, jeugdhuissector, etc.
 • Het gemeentedecreet, de wet op overheidsopdrachten, etc.
 • Mogelijke subsidiëringskanalen.

 • Je beschikt over administratieve vaardigheden in functie van realistisch plannen, verslaggeving, eenvoudige boekhouding, stockbeheer, begroting en resultaatsrekening.
 • Je werkt vlot met courante informaticatoepassingen (word, excel, social media, CMS).
 • Je kan beschikbare financiële werkingsmiddelen op een grondige en verantwoordelijke manier beheren en verdelen.
 • Je werkt graag in team.
 • Je bent een dynamisch, flexibel, stressbestendig en creatief persoon.
 • Je bent communicatief vaardig en je kan goed netwerken.
 • Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten, projecten en acties met jongeren.
 • Je houdt de haalbaarheid in de gaten, zowel op het vlak van middelen als op het vlak van de vaardigheden en interesses van de doelgroep.
 • Je beschikt over een groot probleemoplossend vermogen en een stevige dosis organisatietalent.
 • Je kan conflicten in groep bespreekbaar maken en aanpakken.
 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
 • Je gaat consequent om met regels en afspraken.
 • Je bent bereid om te werken in een flexibel uurrooster (occasioneel weekendwerk, avondwerk).
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Jobgerelateerde competenties

 • Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid.
 • Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen.
 • Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, ...) en een sociocultureel traject bepalen.
 • Activiteiten (groepsgesprekken, preventielessen, …) met de doelgroep samenstellen en begeleiden over thema’s die betrekking hebben op een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving.
 • Vrijwilligers ondersteunen.
 • Communiceren over de werking van de organisatie
  De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep.

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen);
 • zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
 • regels en afspraken nakomen;
 • samenwerken als hecht team;
 • zelfstandig werken;
 • creatief denken (Inventiviteit);
 • contactvaardig zijn.

Aanbod

 • Een boeiende werkomgeving, een job met vrijheid en verantwoordelijkheid in een aangename, jeugdige werksfeer.
 • Een heel gevarieerde jobinhoud
 • Voltijds contract van bepaalde duur (2 jaar).
 • Loon volgens wettelijk barema B1c (PC 329.01) + extralegale en sectorale voordelen.

Heb je zin om deze uitdaging met beide handen te grijpen?

Bezorg ons dan je motivatiebrief en cv ten laatste tegen zondag 13 februari om 8.00 u via:

Plaats tewerkstelling

Gemeentelijk jeugdcentrum Aalter
Stationsstraat 71, 9880 Aalter

Heb je ondertussen toch nog vragen?

Je kan gerust contact opnemen met de cel Personeel op het nummer: tel. 09 325 22 00 of via personeel@aalter.be.