Uittreksel uit bevolkingsregister

Maak een afspraak


Met dit document bewijs je dat je als bewoner bent ingeschreven bij de gemeente Aalter.

Indien je het uittreksel moet afgeven in het buitenland, is buiten de Europese Gemeenschap vaak de legalisatie ervan nodig. Het document moet dan zijn ondertekend door de burgemeester. De afgifte kan dan iets meer tijd in beslag nemen.


Hoe aanvragen?

  • Je kan persoonlijk het document afhalen aan de balie in het gemeentehuis (mits voorlegging van jouw identiteitskaart) of schriftelijk aanvragen (ondertekend en met vermelding van identiteit, aard document en het doeleinde);
  • Dit kan op dezelfde manier door jouw wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …);
  • Derden (natuurlijke of rechtspersonen) kunnen uittreksels bekomen indien de afgifte van het gevraagde document door wettelijke bepalingen is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk en ondertekend gebeuren, met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Bij aanvraag in het gemeentehuis ontvang je het document onmiddellijk. Bij een schriftelijke aanvraag kan je het afhalen of wordt het opgestuurd.


Prijs

Gratis.