Tijdelijke vergunning

Tijdelijke vergunning aanvragen


Inname van het openbaar domein met hinder voor fiets- en/of gemotoriseerd verkeer.


Voorwaarden

 • De inname duurt maximaal 3 maanden.
 • Er is hinder voor fiets- en/of gemotoriseerd verkeer.
 • Er is hinder van het doorgaand verkeer.
 • Voor het uitvoeren van werken.

Algemene informatie

 • Wanneer aan drie van de vier bovenstaande voorwaarden is voldaan, dien je jouw aanvraag in. Doe dit ten minste 15 werkdagen (maandag-vrijdag) vóór aanvang van de werken of het evenement. Je dossier wordt behandeld na het ontvangen van alle nodige informatie.
 • Aannemers en bedrijven dienen voor de bekendmaking gebruik te maken van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD, www.geopunt.be). Je dient zelf de registraties in te brengen via het platform nadat je op de site geregistreerd bent. Voor particulieren zal het gemeentebestuur de bekendmaking in GIPOD ingeven.
 • Bekijk het reglement over de inname van het openbaar domein. Wanneer je een aanvraag doet, ga je akkoord met de voorwaarden gesteld in dit reglement.

Prijs

Administratieve behandeling: 102 euro.

Inname voetpad, fietspad en weg

Voor de inname van een voetpad, fietspad of een stuk van de weg in de bebouwde kom (met uitzondering van laden en lossen) betaal je:

 • 5 euro per dag, per (deel van) 5 lopende meter.
 • 10 euro per begonnen dag per container of werfkraan voor de inname van een openbare weg binnen en buiten de bebouwde kom.
 • 60 euro voor de voorziening van een aangepaste verkeersregeling

Inname parkeerplaats met parkeerautomaten

Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten van kracht is:
 • 10 euro per dag, per (deel van een) parkeerplaats 

Inname parkeerplaats zonder parkeerautomaten

Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten niet van kracht is:
 • 5 euro per dag, per (deel van een) parkeerplaats

Dit geldt ook voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen niet gereglementeerd is.

Je ontvangt achteraf een factuur van deze kosten.