Vierde graad: Speltheater of Verteltheater

Lessenrooster Dramacultuur 2024-2025

Het lessenrooster vind je hier.

Info

Verteltheater-Stemregie

Aan de hand van diverse tekstfragmenten (gedichten, proza, komische anekdotes, verhalen, liedtekst …) leren we de magie van vertellen beheersen: je leert een tekst op een boeiende en aangrijpende manier vertolken voor een publiek vanuit je eigen persoonlijkheid.

Theater

Je krijgt verschillende toneelfragmenten aangereikt van diverse auteurs, stijlen en tijden. Je leert ze op een boeiende manier te vertolken op scène: we analyseren de teksten, maken personages en zoeken hierbij naar een natuurlijke zegging, emotie en lichaamstaal.

Dramacultuur

Tijdens de lessen dramacultuur onderzoeken we het creatief proces: wie of wat komt er allemaal bij kijken om een voorstelling, film, show … te maken. We gaan samen naar voorstellingen en films kijken, organiseren voordrachten en lezingen. Vanuit de actieve beleving van het heden trekken we lijnen naar het verleden.

Vakken

In de afstudeerrichting Speltheater volg je per week:

  • 1 uur dramacultuur (verplicht vak)
  • 1 uur theater (verplicht vak)

In de afstudeerrichting Verteltheater volg je per week:

  • 1 uur dramacultuur (verplicht vak)
  • 1 uur verteltheater-stemregie (verplicht vak)

Het overzicht met lesmomenten voor het klassikale vak dramacultuur kan je in onderstaand lessenrooster vinden. Het lesmoment voor theater/verteltheater-stemregie wordt steeds in overleg met de leerkracht afgesproken.