Vierde graad

Verteltheater

Aan de hand van diverse tekstfragmenten (gedichten, proza, komische anekdotes, verhalen, liedtekst …) leren we de magie van vertellen beheersen: je leert een tekst op een boeiende en aangrijpende manier vertolken voor een publiek vanuit je eigen persoonlijkheid.

Speltheater

Je krijgt verschillende toneelfragmenten aangereikt van diverse auteurs, stijlen en tijden. Je leert ze op een boeiende manier te vertolken op scène: we analyseren de teksten, maken personages en zoeken hierbij naar een natuurlijke zegging, emotie en lichaamstaal.

Dramacultuur

Tijdens de lessen dramacultuur onderzoeken we het creatief proces: wie of wat komt er allemaal bij kijken om een voorstelling, film, show … te maken. We gaan samen naar voorstellingen en films kijken, organiseren voordrachten en lezingen. Vanuit de actieve beleving van het heden trekken we lijnen naar het verleden.


Vakken

Per week volg je 1 uur Dramacultuur en 1 uur Verteltheater of Speltheater.

Lessenrooster 2020-2021