Derde graad: Woordkunst - drama

Lessenrooster Drama 2024-2025

Het lessenrooster vind je hier.

Info

Woordlab

Aan de hand van korte spreekopdrachten en tekstfragmenten leren we ons stemregister kennen en uitbreiden, omgaan met stilte, met publiek, met aandacht voor de stemtechniek. We leren spreken en spelen vanuit onze eigen mogelijkheden.

Drama

De les drama is een groepsles, het is een toneel-oefenvorm. Drama is vooral DOEN: emoties leren vertolken, personages leren maken, bewust werken in de ruimte, jezelf en de groep als speler leren kennen.

Spelen

Spelen is een opstaples tussen drama en theater waarin je dieper ingaat op toneeloefeningen en aan de slag gaat met toneelfragmenten

Vakken

In de optie Woordkunst-Drama jongeren volg je in 3.1 en 3.2 per week:

  • 1 uur Woordlab (verplicht vak)
  • 1 uur Drama (verplicht vak)

In de optie Woordkunst-Drama jongeren volg je in 3.3 per week:

  • 1 uur Woordlab (verplicht vak)
  • 1 uur Spelen (verplicht vak)

In de optie Woordkunst-Drama volwassenen volg je 3 jaar lang per week:

  • 1 uur Woordlab (verplicht vak)
  • 1 uur Drama (verplicht vak)

Het overzicht met lesmomenten voor het klassikale vak drama (3.1 en 3.2) kan je in onderstaand lessenrooster vinden. Het lesmoment voor het individuele vak woordlab/spelen wordt steeds in overleg met de leerkracht afgesproken.