Naar inhoud

Detailhandel

De detailhandel is een belangrijke sector in het economische landschap en levert een belangrijke bijdrage tot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid in steden en gemeenten. Tegelijk staat die detailhandel voor belangrijke uitdagingen: de consument, de omstandigheden die bepalend zijn voor de sector, de maatschappij in haar geheel, ze veranderen snel.

Het succes van een handelszaak hangt daarbij niet alleen af van de ondernemer en zijn beslissingen. Maar ook als gemeentebestuur proberen we ons steentje ertoe bij te dragen door acties van onze middenstand zo goed mogelijk te ondersteunen. Met verschillende initiatieven willen we de aantrekkingskracht van onze gemeente als winkelgebied versterken.

In het centrum van de gemeente vinden we op de as Lostraat-Stationsstraat een grote hoeveelheid aan winkels met een groot en gevarieerd aanbod. Elke shoplustige kan er zich naar hartelust uitleven. Maar ook in de verschillende deelkernen zijn er verschillende handelszaken gevestigd.

Overzicht