Naar inhoud

Industrie

Industrie

"Industrie is gekenmerkt door productie en verwerking van materiële goederen in bedrijven met kenmerken zoals een hoge graad van mechanisering en automatisering", zo luidt de algemene omschrijving van het begrip 'industrie'. In Aalter is industrie meer dan zomaar een begrip. Getuige daarvan de verschillende industriezones en het rijke verenigingsleven in deze zones.

Aalter heeft momenteel twee operationele industrieterreinen: Lakeland en Langevoorde. Een derde terrein is momenteel in ontwikkeling (zie 'Woestijneproject'). Deze drie zones samen tellen 312 bedrijven waarvan 207 in Lakeland en 105 in Langevoorde. Deze vele bedrijven samen zorgen vanzelfsprekend ook voor heel wat tewerkstelling in onze gemeente.   

Ligging

Industriezone Lakeland

De industriezone Lakeland is gelegen langs de N44 en wordt in het noorden omsloten door het kanaal Gent-Brugge, ten oosten door de deelkern Bellem, ten zuiden door het centrum en ten westen door het industrieterrein Langevoorde. In de toekomst zal aan de overzijde het industrieterrein Woestijne dat in volle ontwikkelings is gelokaliseerd zijn. Een vlotte verbinding tussen beide industrieterreinen wordt gegarandeerd.

Industriezone Langevoorde

De industriezone Langevoorde is gelegen langs de N44 en wordt in het noorden omsloten door het kanaal Gent-Brugge alsook de woonkern Aalter-Brug, ten oosten door de gewestweg N44 en het industrieterrein Lakeland, ten zuiden en ten westen vooral door landbouw- en woongebied.

Industriezone Woestijne

De site Woestijne is gelegen aan de rechteroever van het kanaal Gent-Brugge in Aalter. Het terrein wordt begrensd door de Urselweg in het noorden, de woonkern Aalter-Brug in het westen, het kanaal Gent-Brugge in het zuiden. Door deze ligging is het creëren en het aantrekken van watergebonden activiteiten het centrale gegeven doorheen dit bedrijventerrein. Een aanzienlijk gedeelte van de inkomende en/of uitgaande goederenstroom bij de gevestigde bedrijven kan hierdoor ten volle beroep doen op de binnenvaart als transport.

 

Bovenstaand vind je een overzicht van de bedrijventerreinen en ambachtelijke zones in Aalter. De blauwe zones op het kaartje duiden de huidige bedrijventerreinen aan. Het gearceerde blauwe cirkeltje is de nieuw te realiseren industriezone Woestijne, en de oranje kruisjes duiden op de te schrappen dienstverlenings- en industriegebieden. Over dit laatste kan je onder andere meer informatie vinden in de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen van de gemeente.

Overzicht