Naar inhoud

Starten als ondernemer

Een eigen onderneming starten, doe je met een doel: namelijk een rendabele en gezonde onderneming realiseren. Vooraleer je van start kan, dien je verschillende formaliteiten in orde te brengen waarbij onder andere een ondernemersloket je heel wat informatie kan bieden.

Je wil een eigen zaak starten? De Belgische wetgever heeft hieraan enkele voorwaarden verbonden. Zo dien je voor het uitoefenen van een zelfstandige beroepsactiviteit minimum 18 jaar te zijn en dus meerderjarig. Je moet ook in het bezit zijn van al jouw burgerrechten. Personen die veroordeeld werden tot een criminele straf kunnen geen handel drijven voor de duur van de straf. Bovendien moet je handelingsbekwaam zijn. Personen die wettelijk onbekwaam verklaard werden of onder juridische controle gesteld zijn, mogen geen handel drijven.

Iemand die failliet werd verklaard, kan in principe nog een nieuwe handelszaak beginnen. Toch kan de Rechtbank van Koophandel de persoon verbieden om handelaar te worden als blijkt dat hij door een grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Dit verbod kan ingetrokken worden in geval van eerherstel.

Als je een horecazaak start, dien je bovenop de algemene formaliteiten ook enkele vergunningen aan te vragen bij het gemeentebestuur, zoals een machtiging voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de gemeentelijke dienstverlening via economie@aalter.be  of op het algemeen telefoonnummer.

Overzicht