Naar inhoud

Drugpunt SMAK

In onze maatschappij worden we immers onvermijdelijk geconfronteerd met drugs en andere genotsmiddelen. Ze compleet wegdenken is niet meer mogelijk. Drugpunt wil iedereen stimuleren om op een verantwoorde en kritische manier met drugs om te gaan. Hierbij wordt op een niet-veroordelende en positieve manier te werk gegaan.

Om dit te bereiken wordt enerzijds begeleiding en advies aangeboden bij drugsproblemen en anderzijds worden preventieve activiteiten opgezet.

Intergemeentelijke samenwerking

Drugpunt SMAK wordt inhoudelijk ondersteund door het Lokaal Drugsoverleg en wordt beleidsmatig gestuurd door een beheerscomité, waarin vertegenwoordigers van het lokaal bestuur zetelen. Drugpunt SMAK is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Aalter en Knesselare. De dienst is een interlokale vereniging en heeft als doelgebied de regio West-Meetjesland (IDWM). In 2001 is de dienst ontstaan als een samenwerkingsverband tussen Aalter en Knesselare. De gemeente Maldgem maakte van 2004 tot 2014 deel uit van de vereniging.

Contact

Nieuws

  • Alcohol en jongeren

    jongeren op café In Vlaanderen dronken de meeste jongeren tussen 12 en 18 jaar al ooit alcohol. Gemiddeld startten ze daarmee op hun veertiende. Hoewel wettelijk niet toegestaan, heeft toch de helft van de jongeren onder de 16 jaar al alcohol gedronken. Lees het volledige bericht
  • Zelfmoordlijn 1813 wil nog meer oproepen beantwoorden!

    Zelfmoordlijn 181 De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan een gesprek van mens tot mens. Dat gesprek kan gaan over je eigen zelfmoordgedachten, maar evengoed kan je er terecht als je je zorgen maakt over iemand uit je omgeving die met dergelijke gedachten worstelt. Lees het volledige bericht

Overzicht

Meer info