Naar inhoud

Gezonde Gemeente

De gemeente Aalter  en het OCMW zijn er van overtuigd dat iedereen recht heeft op een gezond, menswaardig bestaan en ze willen er ook zo veel mogelijk aan doen om dit voor iedereen mogelijk te maken. Daarom werd in 2009 een samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) opgestart, waarin de gemeente en het OCMW zich engageerden om in hun beleid de nodige aandacht aan gezondheid te besteden.

Na een eerste evaluatie ontving Aalter het label Gezonde Gemeente met het maximum aantal sterren voor de bestaande gezondheidsinitiatieven zoals griepvaccinatie, borstkankerscreening, drugpreventie  en valpreventie. Sindsdien werd de aandacht voor het thema nogl verhoogd en werden heel wat nieuwe initiatieven opgestart zoals de campagnes rond Fit in je Hoofd, verkeersveiligheid en gezonde voeding. En ook in de toekomst is gezondheid structureel verankerd in het lokaal beleid.

Nieuws

Overzicht