Tevredenheidsonderzoek Buitenschoolse kinderopvang

Gepubliceerd op donderdag 20 december 2018
In oktober 2018 werd er gepolst naar de tevredenheid van de werking van de Buitenschoolse kinderopvang (BKO). Al sinds 2004 kunnen ouders hun mening kwijt over onder andere de kwaliteit van de opvanglocatie, de begeleiding, de organisatie en de mate van participatie.

Deze tweejaarlijkse enquête brengt de sterktes en de werkpunten van de verschillende BKO-locaties in kaart. Het overzicht met de resultaten van het onderzoek, is een weergave van de gemiddelde scores per luik. Bedankt aan alle ouders voor hun waardevolle inbreng. Met deze opmerkingen en scores streven de teams van de kinderopvang naar een constante verbetering van hun service.

 

BKO Villa Nella Het Bengelhuisje De Boomhut De Froezel Kriebel Krabbel Het Lobolleke Gemiddelde
Organisatie 84% 85% 91% 85% 86% 81% 85%
Opvanglocatie 87% 94% 83% 87% 94% 92% 90%
Kind en Ouder 78% 85% 78% 84% 87% 80% 82%
Begeleiding 82% 87% 79% 88% 92% 83% 85%
Algemeen welbevinden 88% 92% 86% 93% 94% 81% 89%
Algemene tevredenheid 87% 92% 85% 93% 96% 85% 90%
Aanbeveling opvang 100% 100% 100% 95% 100% 100% 99%
Facturen elektronisch ontvangen 59% 61% 61% 61% 47% 56% 58%
Ouders willen deelnemen aan initiatieven door de opvang georganiseerd 40% 48% 51% 70% 51% 56% 53%
Verlofperiodes 66% 73% 70% 69% 59% 62% 67%
Online inschrijving 83% 79% 80% 82% 75% 65% 77%
Voldoende betaalbare opvang tijdens de vakantie 70% 76% 68% 64% 59% 65% 67%
Opvanginitiatieven afgestemd op elkaar 71% 79% 65% 66% 67% 68% 69%

Organisatie

Ouders komen gemakkelijk te weten dat ze voor de opvang van hun kind beroep kunnen doen op de BKO, ze krijgen voldoende informatie over de werking vooraf, de openings- en sluitingsuren van de opvang komen overeen met de opvangbehoeften.

Opvanglocatie

De opvang maakt een verzorgde hygiënische indruk, er is voldoende spelmateriaal, een goede inrichting van de locaties, verplaatsen van en naar school is goed geregeld en kinderen krijgen voldoende gelegenheid om buiten te spelen/te zijn.

Kind en ouder

De wijze waarop het kind wordt opgevangen, sluit aan bij de manier van opvoeden thuis (pedagogie). De vieruurtjes en versnaperingen zijn kwaliteitsvol en aangepast aan het kind, en de kinderen krijgen voldoende rust. Er wordt serieus omgegaan met klachten , ouders voelen zich welkom in de opvang, ouders hebben een duidelijk beeld wat er dagelijks gebeurt met hun kind, ouders kunnen terecht met vragen en opmerkingen en informatie wordt duidelijk overgebracht. Ouders willen uitgenodigd worden om deel te nemen aan initiatieven die de opvang neemt (ouderparticipatie).

Begeleiding

Er worden duidelijke aanvaardbare normen en regels gesteld naar de kinderen, er is voldoende tijd en aandacht voor de kinderen (pedagogie). Er zijn voldoende afwisselende en aantrekkelijke activiteiten voor de kinderen, er worden voldoende actieve en creatieve activiteiten aangeboden, er is voldoende begeleiding, afspraken/bijzonderheden worden opgevolgd, vragen en opmerkingen mogen gesteld worden aan begeleiding, er is voldoende contact tijdens breng- en haalmomenten.

Resultaten

De resultaten tonen aan dat het algemeen welbevinden (89%) en de algemene tevredenheid (90%) over de buitenschoolse opvang goed is. Het online inschrijven voor de vakantieperiodes kreeg een gemiddelde score van 77%. Een stijging van 6% in vergelijking met de bevraging in 2014. Bij de vraag of de ouders de opvang zouden aanbevelen aan andere ouders die opvang zoeken, scoren de opvanglocaties hoog.

Facturatie en prijs

De mening om de facturen elektronisch te versturen zijn verdeeld. Slechts 58% van de ouders is hiervoor te vinden. 67% gaf aan dat er voldoende aanbod is voor betaalbare kinderopvang in Aalter.

Er is een goede samenwerking met zowel de interne als externe diensten, er werd een gemiddelde score gegeven van 69%. Mocht je verdere vragen hebben over dit tevredenheidsonderzoek, aarzel dan niet om contact op te nemen met de gemeentelijke administratie.