Tevredenheidsonderzoek kinderopvang: dit zijn de resultaten

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021
Ouders zijn heel tevreden over de werking van de acht, gemeentelijke BKO’s (Buitenschoolse KinderOpvanginitiatieven) en dagopvang Kwakkie. Dat blijkt uit een onderzoek, dat het lokaal bestuur liet uitvoeren.

Het lokaal bestuur polste in oktober 2020 naar de tevredenheid van de werking van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) en de dagopvang Kwakkie. Ouders konden hun mening kwijt over onder andere de kwaliteit van de opvanglocatie, de begeleiding, de organisatie en de mate van participatie. Deze tweejaarlijkse enquête, die al sinds 2014 wordt afgenomen, brengt de sterktes en de werkpunten van de verschillende BKO-locaties en dagopvang in kaart. Met deze opmerkingen en scores streven de teams van de kinderopvang naar een constante verbetering van hun service.

BKO Het Bengelhuisje De Boomhut De Froezel Hemelrijk Kriebel Krabbel Het Lobolleke Oscar Pluis Villa Nella Gemiddelde (op 100)
Organisatie 87 90 83 79 84 90 83 84 85
Opvanglocatie 90 86 91 89 91 98 92 90 91
Kind en Ouder 83 82 79 80 81 87 86 78 82
Begeleiding 87 85 84 86 86 87 91 85 86
Algemeen welbevinden 92 84 92 86 89 91 94 86 89
Algemene tevredenheid 90 91 92 84 97 92 92 84 90
Aanbeveling opvang 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Facturen elektronisch ontvangen 65 48 63 61 42 51 50 62 55
Ouders willen deelnemen aan initiatieven door de opvang georganiseerd 48 40 45 54 44 57 39 34 45
Verlofperiodes 76 85 58 58 57 84 68 69 69
Online inschrijvingen 69 82 50 64 69 83 73 73 70
Voldoende betaalbare opvang tijdens de vakantie 76 80 58 63 71 83 82 67 73
Opvanginitiatieven afgestemd op elkaar 65 75 58 80 65 77 56 69

68

Organisatie: ouders komen gemakkelijk te weten dat ze voor de opvang van hun kind een beroep kunnen doen op de BKO, ze krijgen voldoende informatie over de werking vooraf, de openings- en sluitingsuren van de opvang komen overeen met de opvangbehoeften. Voor organisatie scoort de BKO gemiddeld 85 procent (in 2018 was dit ook 85 procent).

Opvanglocatie: de opvang maakt een verzorgde hygiënische indruk, er is voldoende spelmateriaal, een goede inrichting van de locaties, verplaatsen van en naar school is goed geregeld en kinderen krijgen voldoende gelegenheid om buiten te spelen/te zijn. Voor opvang locatie scoort de BKO gemiddeld 91 procent (in 2018 was dit 90 procent).

Kind en ouder: de wijze waarop het kind wordt opgevangen, sluit aan bij de manier van opvoeden thuis (pedagogie). De vieruurtjes en versnaperingen zijn kwaliteitsvol en aangepast aan het kind. De kinderen krijgen voldoende rust. Een klacht wordt goed opgevolgd/behandeld. Ouders voelen zich welkom in de opvang, ouders hebben een duidelijk beeld wat er dagelijks gebeurt met hun kind, ouders kunnen terecht met vragen en opmerkingen en informatie wordt duidelijk overgebracht (ouderparticipatie). Voor kind en ouder scoort de BKO gemiddeld 82 procent (in 2018 was dit ook 82 procent).

Begeleiding: er worden duidelijke aanvaardbare normen en regels gesteld naar de kinderen, er is voldoende tijd en aandacht voor de kinderen (pedagogie). Er zijn voldoende afwisselende en aantrekkelijke activiteiten voor de kinderen, er worden voldoende actieve en creatieve activiteiten aangeboden, er is voldoende begeleiding, afspraken/bijzonderheden worden opgevolgd, vragen en opmerkingen mogen gesteld worden aan begeleiding, er is voldoende contact tijdens breng- en haalmomenten. Voor begeleiding scoort de BKO gemiddeld 86 procent (in 2018 was dit 85 procent).

Algemeen welbevinden: de resultaten tonen aan dat het algemeen welbevinden met een score van 89 procent over de buitenschoolse kinderopvang goed is (in 2018 was dit ook 89 procent).

Algemene tevredenheid: ook de algemene tevredenheid van de BKO scoort opnieuw goed met een gemiddelde score van 90 procent (in 2018 was dit ook 90 procent).

Aanbeveling opvang: de opvanglocaties scoren allen heel hoog met 100 procent en ouders bevelen de opvang aan (in 2018 was dit 99 procent).

Facturen elektronisch ontvangen: de mening om de facturen elektronisch te versturen zijn verdeeld. Slechts 55 procent van de ouders is hiervoor te vinden (in 2018 was dit 58 procent).

Ouders willen deelnemen aan initiatieven door de opvang georganiseerd: een score van 45 procent toont aan dat ouders minder behoefte hebben om deel te nemen aan initiatieven zoals ouderbijeenkomsten en ontspanningsactiviteiten (in 2018 scoorde dit item 53 procent).

Verlofperiodes: sommige ouders zijn minder tevreden over de collectieve sluitingen in de zomervakantie en kunnen hierdoor moeilijk opvang regelen, sommige ouders zouden de verlofregeling van de BKO vroeger willen ontvangen, de verlofperiodes krijgen een score van 69 procent (in 2018 was dit 67 procent).

Online inschrijvingen: het online inschrijven voor de vakantieperiodes kreeg een gemiddelde score van 70 procent ( in 2018 was dit 77 procent).

Voldoende betaalbare opvang tijdens de vakantie: met een gemiddelde score van 73 procent geeft men aan dat er voldoende betaalbare opvang is tijdens de vakantie (in 2018 was dit 67 procent).

Opvanginitiatieven afgestemd op elkaar: opvanginitiatieven zoals speelpleinwerking, sportactiviteiten, kinderopvang afgestemd op elkaar kreeg een gemiddelde score van 68 procent (in 2018 was dit 69 procent).

Dagopvang Kwakkie

Daogopvang Kwakkie Score (op 100)
Communicatie 84
Kinderbegeleidsters 87
Pedagogisch beleid 82
De voeding 85
Slaap 80
Voldoende (buiten) spelen 91
Lichamelijke verzorging 87
Sluitingsdagen 87
Openingsuren 93
Interesse in ouderavond 84
Infrastructuur en veiligheid 87
Facturen elektronisch ontvangen 52

Er kan niet verwezen worden naar eerder behaalde scores van 2018 voor dagopvang Kwakkie doordat het tevredenheidsonderzoek voor de fusie Aalter-Knesselare niet werd gedaan.

Communicatie: het kinderdagverblijf houdt rekening met de verwachtingen van ouders, de verantwoordelijke is vlot en regelmatig bereikbaar, problemen zijn bespreekbaar met de verantwoordelijke, problemen of klachten worden ernstig genomen, een duidelijk beeld wat er met het kind gebeurt in de dagopvang, voldoende informatie terugvinden in het heen-en-weer schriftje, het groeischriftje en het peuterschriftje, voldoende informatie krijgen bij breng- en haalmomenten, informatie wordt vertrouwelijk behandeld en met medewerkers open over de opvoeding en ontwikkeling van het kind kunnen te spreken. De dagopvang scoort voor communicatie 84 procent.

Kinderbegeleidsters: maken voldoende tijd voor het dagelijks onthaal, ze gaan op een betrokken en kindvriendelijke manier om met het kind, het kind krijgt voldoende aandacht, tevreden over het aantal kinderbegeleidsters die dagelijks aanwezig is, tevreden over het optreden bij ziekte van het kind, vertrouwde gezichten, vertrouwen in de verantwoordelijke, aanspreekpersoon en kinderbegeleidsters. De dagopvang krijgt een score van 87 procent.

Pedagogisch beleid: er wordt in het kinderdagverblijf rekening gehouden met het dagritme van het kind, kinderbegeleidsters hebben aandacht voor de ontwikkeling, er wordt gestimuleerd om nieuwe dingen te leren, er heerst een huiselijke sfeer, er is een gestructureerde dagindeling die herkenbaar is voor het kind. Voor pedagogisch beleid scoort de dagopvang 82 procent.

De voeding: is afwisselend en aangepast aan de leeftijd en behoeften van het kind. Dit item scoort 85 procent.

Slaap: het kind kan rustig en voldoende slapen scoort 80 procent

Voldoende (buiten) spelen: scoort 91 procent

Lichamelijke verzorging: de tevredenheid hierover scoort 87 procent.

Sluitingsdagen: van de opvang: voldoende en tijdige informatie scoort 87 procent.

De tevredenheid over de openingsuren scoort 93 procent.

Interesse in ouderavond: een score van 84 procent toont aan dat ouders hiervoor interesse hebben.

Infrastructuur en veiligheid: de groepsopvang is vlot bereikbaar, tevreden over de staat van het gebouw, kindvriendelijke inrichting, tevreden over de hygiëne, voldoende aangepast speelgoed en materiaal, de verantwoordelijke en kinderbegeleidsters hebben oog voor de veiligheid van de kinderen. Voor infrastructuur en veiligheid scoort de dagopvang 87 procent.

Facturen elektronisch ontvangen: ook in de dagopvang zijn de meningen om de facturen elektronisch te versturen verdeeld. Slechts 52 procent van de ouders is hiervoor te vinden.