TerrAzz Aalter: wij zijn er klaar voor!

Gepubliceerd op vrijdag 5 juni 2020
Wanneer de cafés en restaurants weer open mogen op 8 juni, dan zal Aalter en haar 8 woonkernen er klaar voor zijn!

Dat het goed wonen, leven en werken is in Aalter is algemeen geweten. Maar ook ontspanning, rust en een gezellig terrasmoment staan er hoog aangeschreven. Onze gemeente telt maar liefst 93 cafés en restaurants. De uitbaters kunnen, vanaf het moment dat het eerste glas of bord geserveerd wordt, op de steun van het gemeentebestuur rekenen.

Maximale bezetting markten, pleinen en terrassen

Markten, pleinen en terrassen zullen in hun maximaal mogelijke bezetting geïnstalleerd en gebruikt kunnen worden. Rekening houdende met de nodige vrije doorgangen, 2 meter voor rolstoelpatiënten en rollators, kan iedereen zo optimaal genieten van een ontspannend en rustgevend moment. De openbare weg, zoals het voetpad en fietspad, kan niet ingenomen worden.

Zichtbaar verbonden

Op de terrassen in het centrum van elke deelkern zullen nadarhekken staan met een aankondigingsbord waarop 'TerrAzz' te lezen staat. De tafels van de cafés en restaurants worden verfraaid met rood-witte bloemen. Deze uniforme inrichting zorgt voor een zichtbare verbondenheid.

Aperitiefmoment in deelkernen mogelijk

Elke zondag in juni en juli zal er van 11.00 u tot 15.00 u een aperitiefmoment in het centrum van de deelkernen mogelijk zijn (bv. op De Plaats in Knesselare of het kerkplein van Aalter-Brug). Inwoners, verenigingen… zijn vrij om dit aperitiefmoment in te vullen. De zone wordt uiteraard verkeersvrij gehouden.

Extra ondersteuning communicatie

De gemeentelijke informatiekanalen (www.aalter.be, TotAalter, Aalter App, slim stadsmeubilair…) kunnen ingezet worden om extra ondersteunende maatregelen of activiteiten aan te kondigen. Er zal ook een online overlegmoment georganiseerd worden, waarbij geïnteresseerde café- en restaurantuitbaters kunnen inbellen en vragen stellen.

Aanvraag terrasuitbreiding

Alle cafés en restaurants die een tijdelijke terrasuitbreiding (tot en met 31 juli 2020) willen, vragen dit aan via www.aalter.be/terrasuitbreiding. De cafés en restaurants kunnen via dit formulier ook extra terrasstoelen aanvragen bij de gemeentelijke uitleendienst. Hou er rekening mee dat er steeds een vrije doorgang van 2 meter moet zijn voor bv. rolstoelgebruikers. Het voorstel van terrasuitbreiding mag ook geen openbare weg (fietspaden, voetpaden, rijweg) innemen. De inname van parkeerplaatsen is mogelijk, maar zal verder onderzocht worden door het gemeentebestuur.