Studiebeurzen in nieuw kleedje: dit verandert dit schooljaar

Gepubliceerd op donderdag 12 september 2019
De toekenning van studiebeurzen ziet er vanaf dit schooljaar anders uit. Kleuters en kinderen uit het lager en secundair onderwijs krijgen hun schooltoelage automatisch gestort via het kindergeld. De studietoelagen die we kennen van voorheen, gelden enkel nog voor studenten uit het hoger onderwijs.

Kleuter-, lager en secundair onderwijs

Een nieuw schooljaar, nieuwe studiebeurzen. Ouders van kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs moeten zich geen zorgen meer maken over de papierwinkel. De schooltoeslag voor hun kroost is vanaf dit schooljaar geïntegreerd in het Groeipakket, de vernieuwde Vlaamse kinderbijslag. Het is niet langer nodig een aanvraag in te dienen, de betaling gebeurt automatisch.

Hoger onderwijs

De afdeling Studietoelagen staat voortaan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. Kreeg je vroeger al een toelage? Dan hoef je niets te doen. De dienst Studietoelagen start vanaf september zelf een dossier op. Je krijgt dan een vooraf ingevuld formulier. Je hoeft enkel nog de gegevens te bevestigen. Is het de eerste keer dat je een toelage aanvraagt? Dan heb je voor het academiejaar 2019-2020 tijd tot 1 juni 2020 om een aanvraag in te dienen via het digitaal loket op www.studietoelagen.be.

Geen zitdagen meer

Omdat de toekenning van de studie- en schooltoelagen haast volledig geautomatiseerd is, zijn er ook geen zitdagen meer in Aalter. Wie toch nog met vragen zit over de nieuwe regeling, vindt alle antwoorden op www.studietoelagen.be of via tel. 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid dat elke werkdag van 9.00 u tot 19.00 u bemand is.