Stemmen als niet-Belg?

Heb je niet de Belgische nationaliteit, maar wel die van een EU-lidstaat en wil je stemmen bij de Europese verkiezingen op zondag 26 mei 2019? Wie in Aalter woont, moet zich daarvoor ten laatste op donderdag 28 februari 2019 inschrijven als kiezer in het gemeentehuis.

Europese burgers die in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de Europese verkiezingen op 26 mei 2019. Stemmen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kan niet.

Wie kan op 26 mei 2019 stemmen?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen :

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten.
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben, Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2019 vervuld zijn.
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019.
  • Over stemrecht beschikken.
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Nationaliteit

Om te mogen stemmen moet je op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van een de 27 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië of Zweden.

Interesse?

Je komt, ten laatste op donderdag 28 februari 2019, tijdens de openingsuren langs in het gemeentehuis en doet daar je aanvraag. Dit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen waarna de beslissing officieel en schriftelijk aan je wordt meegedeeld.

Bekijk het aanvraagformulier ook onderaan deze pagina.

Bij een erkenning ben je verplicht om op zondag 26 mei 2019 te gaan stemmen.

Belangrijk! Indien je al deelnam aan de vorige Europese verkiezingen, moet je geen nieuwe aanvraag indienen en zal je automatisch opgeroepen worden om te gaan stemmen op 26 mei 2019.

Meer info: www.belgium.be